Tekuće aktivnosti
Projekat: Učešće javnosti u procedurama planiranja i izgradnje mini hidroelektrana (mHE) PDF Ispis E-mail
20 May 2010
Mini hidrolektrane ili male hidrolektrane (mHE) se prema standardima EU definišu kao obnovljivi izvori energije, ekološki prihvatljivi i održivi, ali uz uvažavanje osnovnih preduvjeta. Iako se u javnosti uglavnom definišu kao hidroenergetski izvori manje snage postoji preciznija podjela na mikro (snaga do 50 kW), mini (od 50 kW do 500 kW) i male hidroelektrane (od 0,5 mW do 5 mW). Najčešće su to, i po evropskim normama, hidroelektrane do 5 MW, što je prihvaceno i u BiH. Osnovna karakteristika ovih elektrana je odsustvo klasicne vodne akumulacije koja je uobicajena kod velikih HE, a koje su (uglavnom zbog toga) izuzete iz obnovljivih izvora energije.
Opširnije...
 
Valorizacija prirodnih vrijednosti zaštićenog područja „Vrtaljica“ PDF Ispis E-mail
12 November 2008
Uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma Udruženje Zeleni Neretva tokom 2008. godine provodi projekat „Valorizacija prirodnih vrijednosti zaštićenog područja Vrtaljica“. Inače, Vrtaljica predstavlja područje koje se dobrim nalazi praktično u centru grada Konjica ali je ipak izdvojeno. Pod zaštitom u svojstvu specijalnog rezervata je od 1965. g. a danas je ovo područje nedefinisano, niti je poznata njegova namjena. Obzirom na biološku vrijednost ovog područja (mnoštvo endemskih vrsta flore), te imajući u vidu mogućnost korištenja kao gradski park za stanovnike Konjica, Udruženje je odlučilo da pokuša inicirati procedure reafirmacije i reanimacije Vrtaljice.
Opširnije...
 
Kome trebaju zaštićena područja u BiH? PDF Ispis E-mail
12 November 2008
Činjenica da Bosna i Hercegovina ima procentualno daleko najmanje zaštićenih prirodnih područja u Evropi vjerovatno malo koga u ovoj državi tjera na razmišljanje. Zaštićena područja Bosne i Hercegovine, proglašena prije 1992. g., zauzimaju  površinu od 28.127 ha, što od ukupne površine zemlje iznosi oko 0,55 %. Na području BiH u periodu od 1954. godine pa do rata zaštićeno je 253 područja u raznim vidovima zaštite (prirodni rezervati, nacionalni parkovi, specijalni rezervati, spomenici prirode itd.). Međutim,  velika većina ovih ranije zaštićenih područja praktično se ne tretiraju kao zaštićeni, odnosno njihov status trenutno nije definiran. Poslijeratnim zakonima koji se odnose na ovu oblast (entitetski zakoni o zaštiti prirode) nije jasno istaknuta prekvalifikacija ranije zaštićenih područja, te nisu utvrđene paralele prema međunarodnoj relevantnoj (IUCN) kategorizaciji. Stoga dolazi, s jedne strane do zanemarivanja određenih područja kao zaštićenih (što je najčešće slučaj) ili do proglašavanja zaštićenim već ranije zaštićenih područja. Zbog toga podatak o postotku trenutno zaštićenog prostora u BiH (0,60 %) nije vjerodostojan pa je površina pod zaštitom upitna. Trenutno u BiH pod zaštitom egzistira samo deset lokaliteta u kojima postoji bar nekakva zaštita. Međutim, primjeri poput Prokoškog jezera ili Blidinja zorno pokazuju da se ni u takvim „zaštićenim“ područjima uglavnom ne upravlja shodno naučnim principima.
Opširnije...
 

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?