Ko pita one nizvodno pogotovo ako su iz drugog entiteta PDF Ispis E-mail
30 August 2010
Image Mediji su objavili da je 27. avgusta svečano obilježen početak radova na izgradnji HE Ulog, uz prisustvo predsjednika Vlade RS, investitora i koncesionara – EFT grupe i EPRS. Prema našem saznanju radovi na infrastrukturi (pristupni putevi) su već ranije započeli. Mogla bi se postaviti ozbiljna pitanja o začuđujućoj brzini jer je od dodjele koncesije prošlo tek šest mjeseci.
O izradi studije izvodljivosti, osiguranju sredstava, izradi projektne dokumentacije, te osiguranju neophodnih dozvola u tako kratkom vremenu neko bi drugi trebao postaviti pitanje. Mi ćemo u skladu sa našim interesom postaviti osnovno pitanje: da li je općina Konjic u nekoj drugoj državi te da nema pravo uvida u projekat, pravo da da svoje mišljenje o projektu jer gotovo svi negativni uticaji HE Ulog direktno se reflektiraju nizvodno i devastiraju tok Neretve u općini Konjic, a time i sve razvojne neenergetske perspektive gornjeg toka Neretve. Da su Konjic i Kalinovik zaista u dvije različite države međunarodne konvencije obavezivale bi investitora i vlast države gdje se gradi HE da usklade projekat sa interesima onih nizvodno, a koji su u drugoj državi.
Odmah po saznanju o dodjeli koncesije za HE Ulog Općina Konjic se pismeno obratila Federalnom ministarstvu okoliša i turizma upozoravajući na ugroženi interes općine i sa zahtjevom da se upozna sa projektnim rješenjem i da obavezno bude sudionik u javnoj raspravi, prvenstveno o procjeni uticaja HE Ulog na okolinu (Studija uticaja na okolinu). Obzirom na prethodna, nažalost, nezvanična saznanja da projekat ne predviđa izgradnju kompenzacione brane maksimalni negativni uticaji ove elektrane sa visokom branom i akumulacijom – naročito u vidu visokih oscilacija nizvodnih proticaja – direktno bi ugrozili dostignuti stepen turizma i obezvrijedili ovaj prostor, a time i perspektivu daljeg razvoja ovog kraja. Investitor i vlasnik EFT grupe V. Hamović dao je u Beogradu (mart 2010.) izjavu bh. novinarima da će se o Studiji uticaja voditi rasprava u maju o.g. i da će, razumljivo, u taj postupak biti uključena i općina Konjic. Nažalost, mi do danas nismo vidjeli ni Prethodnu procjenu uticaja, ni Studiju uticaja niti projektno rješenje, ali je vrpca početka radova ipak presječena. Da bi radovi zakonski počeli potrebna je građevinska dozvola, urbanistička saglasnost, a prije svega okolinska dozvola. A za okolinsku dozvolu neophodna je usvojena Studija uticaja na okolinu, koja je opet prije toga transparentno prošla propisane javne rasprave. Da li je to sve osigurano bez saglasnosti općine Konjic? Da li je saglasnost u ime FBiH i općine Konjic osigurana putem Ministarstva okoliša i turizma FBiH? To su pitanja na koja Udruženje Zeleni Neretva u ovom trenutku ne može dati odgovor.
Da li je svečana vrpca presječena u predizborne svrhe bez potrebnih saglasnosti? Iz iskustva vjerujemo da bi predsjednik Vlade RS-a to uradio, ali da će u posao nezakonito ući investitor - EFT grupa, firma međunarodnog rejtinga, prosto ne vjerujemo jer radovi na terenu su stvarni i novac investicije se već troši. I zaista, da li je entitetska crta u BiH kud i kamo snažnija nego li državna granica bilo gdje u svijetu? U ovoj državi, sa ovakvom vlašću, sve je moguće!    
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?