Reagovanje Općine Konjic povodom najave početka izgradnje HE Ulog PDF Ispis E-mail
15 September 2010
Image Povodom najave početka radova na izgradnji HE Ulog na gornjem toku rijeke Neretve Općina Konjic je uputila dana službeni dopis nadležnim institucijama. Kompletan sadržaj dopisa, kao i adrese na koje je upućen, prenosimo u nastavku ovog teksta.

OPĆINA KONJIC

Broj: 08-19-2619/10

Konjic, 01.09.2010. g.

PREDMET: Primjedbe Općine Konjic povodom početka izgradnje HE „Ulog"
 

OHR (Office of high representative)

N/r visokog predstavnika; dr. Valentin Inzko

MEĐUENTITESKO TIJELO ZA OKOLIŠ  BiH

Pri Ministarstvu za zaštitu okoliša FBiH

MEĐUENTITESKO TIJELO ZA OKOLIŠ  BiH

Pri Ministarstvu za zaštitu okoliša Republike Srpske - Banja Luka

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

N/r premijera; gosp. Mustafa Mujezinović

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA

N/r ministra;

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

N/r ministra; dr. Nevenko Herceg

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

N/r ministra; mr. Damir Ljubić

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE RUDARSTVA I NDUSTRIJE

N/r ministra; mr. Vahid Hećo

MINISTARSTVO GRAĐENJA I PROSTORNOG UREĐENJA HNK

N/r ministra; gosp. Rusmir Cišić

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OKOLINE „ZELENI NERETVA" KONJIC

N/r predsjednika udruženja

Poštovani,

Nakon saznanja da je Vlada RS dodjelila koncesiju za izgradnju HE „Ulog" na gornjem toku rijeke Neretve kompaniji EFT-group dopisom broj: 08-25-163/10 od 19.01.2010 godine obratili smo se na više adresa relevantnih institucija (između ostalog i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma) sa upozorenjem na negativne uticaje eventualnom izgradnjom HE „Ulog" na nizvodni tok rijeke Neretve koji se u potpunosti nalazi na teritoriji FBiH odnosno Općine Konjic.

Prema našim saznanjima HE „Ulog" je projektovana kao klasična derivaciona hidroelektrana sa visokom branom i akumulacijom koja bi u periodu malih voda radila kao vršna elektrana što bi rezultiralo visokim oscilacijama u nizvodnom toku rijeke Neretve. Obzirom da projektom nije predviđena kompenzacija visokih voda rad elektrane bi maksimalno devastirao vodotok rijeke Neretve nizvodno prema Konjicu, na kojem je posljednjih godina izuzetno razvijena turističko-rekreativna djelatnost (rafting, ribolov itd). Dopisom smo insistirali da Općina Konjic kao zainteresovana strana bude uključena u javnu raspravu o studiji uticaja na okoliš  (kojom bi se eleminisali negativni uticaji HE „Ulog" na nizvodni tok rijeke Neretve), te da se mora osigurati saglasnost Općine Konjic za odobrenje projekta i izgradnju HE „Ulog".

Međunarodnim konvencijama o korištenju voda propisano je da dvije ili više država na čijem teritoriju se nalazi zajednički vodotok moraju postići saglasnost o projektima koji zadiru u obostrane interese kako uzvodno (akumulacija) tako i nizvodno (promjena fizike i hernije vodotoka). Prema ranije planiranim aktivnostima trebala je da se održi javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš HE „Ulog" u Općinama Kalinovik i Konjic.

Nažalost u Općini Konjic nije održana planirana Javna rasprava, a istovremeno putem javnih medija smo saznali da je 27.08.2010 godine uz prisustvo Vlade RS i EFT-group i dr. svečano promovisan početak izgradnje HE „Ulog" i da su radovi na izgradnji u toku, a da se na nikakav način Općina Konjic nije konsultovala o projektu i početku radova, niti je tražena bilo kakva saglasnost od strane Općine Konjic. Za izgradnju tako velikog i složenog objekta neophodna je okolinska dozvola i vodoprivredna saglasnost na čiji sadržaj je Općina Konjic morala dati saglasnost, kako bi se nizvodni negativni uticaju maksimalno umanjili.

Ukoliko je investitor dobio okolinsku dozvolu bez uključivanja Općine Konjic za davanje saglasnosti na istu ili su radovi eventualno započeti bez odgovarajuće okolinske dozvole upozoravamo da će Općina Konjic insistirati da se u potpunosti ispoštuje Zakonska procedura i u krajnjem slučaju pokrenuti sudski spor pri sudstvu Bosne i Hercegovine kao i Međunarodnom sudu pravde u cilju zaštite lokalne zajednice Općine Konjic.

Načelnik Općine Konjic

 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?