O evropskim direktivama i balkanskim manirima PDF Ispis E-mail
15 September 2010
Image U sarajevskom dnevnom listu Oslobođenje – kao reakcija na kritički tekst novinara R. Kolara (Ko pita one nizvodno pogotovo ako su iz drugog entiteta, Oslobođenje, 5.9.2010.) – objavljeno je 7.9.2010. reagovanje Nenada Savića iz firme EFT Group pod naslovom HE Ulog će raditi u protočnom režimu. Od svega što treba istaći u navedenom reagovanju je njegova brzina, obzirom da je isto objavljeno samo dva dana kasnije nakon teksta R. Kolara. Sve ostalo su dimne zavjese potpisanog N. Savića. Od činjenice da potvrđuje istinu da su radovi na izgradnji HE Ulog počeli bez zakonom propisanih saglasnosti i dozvola (jer, i izgradnja pristupnih puteva je, kako N. Savić tvrdi, sastavni dio projekta) do činjenice da se nema namjere organizovati okolinska javna rasprava u općini Konjic, iako je vlasnik kompanije V. Hamović bh. novinarima drugačije govorio na skupu u Beogradu. Treba li reći da N. Savić slabo vlada materijom ako biološki minimum protoka nizvodno – koji niko ne spori i koji je zakonska obaveza – stavlja u uzročno-posljedičnu vezu sa postojanjem kompenzacione brane i kompenzacionog bazena.

Šta znači rad HE Ulog u protočnom režimu, ako se projektom predviđa izgradnja velike brane, i akumulacije, uz činjenicu da je najveći dio godine na toj lokaciji izuzetno malen protok vode. Rad hidroelektrane u strogo protočnom režimu ne može se na slivu Gornje Neretve ostvariti ni na mini hidroelektranama sa tirolskim tipom vodozahvata (bez akumulacija), a svjedoci smo da takozvane protočne HE na srednjem toku Neretve (HE Grabovica, HE Salakovac, HE Mostar), i pored obilja vode u protoku, ipak dnevno rade s promjenivim protokom i značajnim nizvodnim oscilacijama u što se žitelji Mostara i nizvodnih naselja mogu svakodnevno osvjedočiti. Uostalom, nije li se nedavno upravo V. Hamović u medijima oglasio tvrdnjom da će HE Ulog firmi EFT Group osigurati fleksibilnost u proizvodnji i prodaji električne energije na tržištu. Šta znači u ovom slučaju riječ fleksibilnost nego upravo to da će moći u datom trenutku proizvesti i prodati traženu energiju na tržištu, a što se jedino može dobiti u HE s vršnim radom.

N. Savić je ipak otkrio prikrivenu istinu da se projekat u režimu rada oslanja na planirane HE Bjelimići i HE Glavatičevo nizvodno. Međutim, koncesije za ove hidroelektrane nisu dodjeljene; neizvjesno je kada će i i da li uopće biti dodjeljene te bi N. Savić trebao da promatra nizvodni tok u FBiH i općini Konjic onakvim kakav je danas. N. Savić ne štedi riječi kada se hvali da će EFT Group realizirati projekat u skladu sa relevantnim direktivama EU. Treba da mu vjerujemo na neviđeno jer nigdje do danas nisu javnosti prezentirani detaljni elementi projekta i režimi rada, a nudi nam da se o Studiji uticaja na okoliš (a šta je sa Prethodnom procjenom uticaja?) upoznamo upravo na javnoj raspravi u Kalinoviku 12. oktobra. O tome da direktive EU ne predviđaju početak realizacije projekta sa ogromnim uticajem na okoliš bez relevantnih dozvola i saglasnosti N. Saviću nije bitno, ali je očito da se priče o primjeni EU direktiva, kao i predizborno upriličenje početka radova, odlično uklapaju u balkanski mentalitet u kome se renomirani trgovac strujom odlično snalazi. 
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?