Održana javna rasprava o HE Ulog u Kalinoviku PDF Ispis E-mail
18 October 2010
Image U Kalinoviku je dana 12.10.2010. godine održana javna rasprava o uticaju izgradnje hidroelektrane Ulog na životnu sredinu. Raspravu su vodili predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a, a na istu su se, pored mještana opštine Kalinovik, odazvali i učesnici iz općine Konjic.
Nažalost, raspravi nisu prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, iako su se prethodno najavili.
Tokom rasprave prezentirana je Studija uticaja na životnu sredinu HE Ulog, a nakon toga je uslijedila rasprava koja je protekla u pristojnoj i fer atmosferi. Najviše pitanja i primjedbi na Studiju imali su upravo učesnici iz općine Konjic, što je i logično obzirom da je projekat lociran tik uz entitetsku, odnosno općinsku granicu Kalinovika i Konjica. Učesnici iz Konjica su izrazili bojazan zbog mogućih negativnih nizvodnih uticaja koji, kao takvi, u Studiji nisu uopšte obrađeni ni spomenuti. Također, predstavnici organizacije Zeleni Neretva su ustvrdili da će negativnih nizvodnih uticaja itekako biti obzirom da je HE Ulog planirana kao elektrana sa vršnim režimom rada, zbog čega će, između ostalog, nizvodni tok Neretve trpjeti velike dnevne i sezonske oscilacije protoka. Predstavnici investitora su pokušavali da daju odgovore na primjedbe u vezi postojanja nizvodnih uticaja, ali prema našem mišljenju nisu za svoje tvrdnje pružili adekvatne dokaze.
Upravo zbog nejasnoća, koje tokom rasprave nisu otklonjene, dogovoreno je da predstavnici investitora uskoro posjete Konjic i izvrše dodatnu prezentaciju projekta. Ono što posebno čudi je nedolazak na raspravu predstavnika Federalnog ministarstva okoliša i turizma, iako su svoj dolazak ranije najavili. Prema Zakonu o zaštiti okoliša ovo ministarstvo je dužno da se uključi u sve procedure procjene uticaja na okoliš za projekte koji imaju međuentitetski uticaj. Obzirom da se u ovom slučaju radi o klasičnom projektu sa međuentitetskim uticajima onda neučestvovanje federalnog ministarstva dodatno zabrinjava. 
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?