Javni skup o izgradnji HE Ulog na Neretvi PDF Ispis E-mail
11 January 2011
ImageUdruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica organizovalo je javni informativni skup o uticajima HE Ulog na okolinu, a koji je održan 28.12.2010. godine u Konjicu. Organizatori su se odlučili za ovaj javni skup zbog neodržavanja sličnog skupa u Konjicu koji je trebao biti održan u sklopu zakonske procedure procjene uticaja HE Ulog na okolinu, te su se na ovaj način zainteresirani građani Konjica mogli prvi put upoznati sa detaljima ovog projekta.
Prisutnima su od strane organizatora prezentirani osnovni podaci o planovima za gradnju nove hidroelektrane na gornjem toku Neretve, kao i o nizvodnim uticajima koji će se odraziti na nizvodni tok Neretve koji se nalazi u Federaciji BiH, odnosno u općini Konjic. Inače, ova elektrana je locirana u općini Kalinovik (RS), ali negativne posljedice njenog rada će snositi građani drugog entiteta. „Radi se o projektu koji se nalazi u jednom, dok su štete u drugom entitetu“ – pojasnio je u svom uvodnom izlaganju predstavnik udruženja Zeleni Neretva te naveo da je u pitanju klasična elektrana sa planiranim vršnim režimom rada koja će prouzrokovati visoke dnevne oscilacije u nizvodnom dijelu toka Neretve. Na skupu su iznesene i tvrdnje da sačinjena Studija uticaja HE Ulog na okolinu u potpunosti ignoriše bilo kakve negativne nizvodne uticaje i tvrdi da istih neće biti tokom izgradnje i eksploatacije ove elektrane. Inače, prema entitetskim zakonima o zaštiti okoline, u slučaju projekata sa mogućim uticajima u drugom entitetu, Studija uticaja mora da sadrži poseban separat koji će se baviti upravo ovim uticajima, što, nažalost, ovdje nije slučaj.
 
< Prethodna

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?