Konjic, juni 2011 PDF Ispis E-mail
20 June 2011

Image

 

Konjic, juni 2011. g.

Pritužbe na neefikasan rad Federalne vodoprivredne inspekcije
Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica uputilo je početkom mjeseca juna reagovanje glavnom vodoprivrednom inspektoru, g-dinu Kemalu Kariću, povodom neefikasnosti Federalne vodoprivredne inspekcije u slučaju dugogodišnjeg zagađenja rijeke Neretve. Ponukano (ne)radom i neprofesionalnim ponašanjem pojedinih federalnih vodoprivrednih inspektora, koji na problematici dugogodišnjeg zagađenja Neretve u Konjicu nisu uradili ništa konkretno, udruženje je odlučilo da se obrati novopostavljenom glavnom inspektoru Inspektorata vodoprivredne inspekcije FBiH. Kompletan dopis reagovanja prenosimo u nastavku teksta.     

Federalna uprava za inspekcijske poslove
Inspektorat vodoprivredne inspekcije
Glavni vodoprivredni inspektor
G-din Kemal Karić

Konjic, 03.06.2011. g.
Broj: 01/06-11

Predmet: Reagovanje povodom nefikasnosti Federalne vodoprivredne inspekcije u slučaju dugogodišnjeg zagađenja rijeke Neretve na području Konjica

Poštovani,
Ovom prilikom želimo da iznesemo svoje pritužbe na neefikasan rad Federalne vodoprivredne inspekcije povodom (ne)rješavanja problema zagađenja rijeke Neretve na području općine Konjic. Naime, problem datira još od druge polovine 2008. godine pri čemu se od strane nekih privrednih subjekata, smještenih na lokalitetu tzv. „Unisovih tvornica“ u Konjicu, vrši  zagađenje rijeke Neretve, uglavnom naftnim derivatima. Zagađenja naftnim derivatima su tokom 2009. i 2010 godine bivala veoma intenzivna i česta te su u to vrijeme vršena skoro svakodnevno, a nerijetko i u periodu od po nekoliko sedmica u kontinuitetu. Dakle, građani Konjica su svakodnevno sa obala gledali vodu Neretve koja se presijava u duginim bojama. Pri tome se automatski vršilo i zagađenje Jablaničkog jezera obzirom da se ušće Neretve u jezero nalazi neposredno nizvodno od grada Konjica. Napominjemo da su u pomenutom periodu povremena zagađenja vršena i drugim štetnim materijama (otpadne materije nastale u tehnološkim procesima: deterdženti, metali/hrđa i sl.), ali su ipak zagađenja naftnim derivatima (vjerovatno su u pitanju mašinska ulja) bila mnogo češća i intenzivnija. Ovom prilikom moramo naglasiti da su zagađenja u 2011. godini znatno rjeđa i manjeg obima, ali se ipak još uvijek dešavaju, i to najčešće u noćnom periodu.
Naše udruženje je od samog početka pojave zagađenja reagovalo kod nadležnih općinskih i kantonalnih inspekcijskih službi, da bi nakon saznanja da je za vode 1. kategorije (kao što je Neretva u Konjicu) nadležna Federalna vodoprivredna inspekcija, poslali reagovanje/dopis (Br. 02/10-11, od 27.10.2009. g.) i prema Federalnoj vodoprivrednoj inspekciji. Nakon niza narednih poslanih dopisa u kojima  smo prijavljivali konkretna i veoma učestala zagađenja Neretve (uz priloženu fotodokumentaciju) dobijali smo odgovore iz kojih se moglo spoznati da inspekcijske službe različitih nivoa vrše jalovu korespodenciju između samih sebe, ali da u konačnici nema nikakvih konkretnih rezultata o pronalasku izvora zagađenja. Napominjemo da je u tom vremenu (period kada je trajala pomenuta službena prepiska – krajem 2009. godine) Neretva svakodnevno bivala zagađena uljima te pretpostavljamo da je službenim licima bilo veoma lako izlaskom na teren uzeti uzorke zagađenja u cilju efikasnog pronalaska izvora zagađenja. Umjesto toga, djelatnici Federalne vodoprivredne inspekcije su dana 19.12.2009. godine posjetili prostorije našeg udruženja te obavili razgovor sa sekretarom udruženja koji im je dao naša saznanja o pomenutim zagađenjima. Iako smo očekivali da će se nakon toga aktivnosti vodoprivrednog inspektora intenzivirati na terenu, a u cilju pronalaska počinitelja zagađenja, nažalost, do današnjeg dana nismo dobili nikakvu (ni pismenu ni usmenu) informaciju o pronalasku i sankcionisanju počinitelja. Nakon toga, tokom 2010 godine zagađenja su se nastavila dešavati, a u nekim vremenskim periodima čak su se i znatno intenzivirala.
U prvim mjesecima  2011. godine zagađenja Neretve naftnim derivatima su se prilično reducirala, ali je početkom mjeseca aprila zagađenje opet intenzivirano i to, prema našim procjenama, sa identične  lokacije sa koje je vršeno u cijelom ranijem pomenutom periodu. Dana 15.04.2011. godine u vremenu od oko 15:00 sati (petak, kraj radnog vremena) aktivisti udruženja su primjetili veoma obimno zagađenje Neretve naftnim derivatima  te su o tome promptno, pismenim putem i uz priloženu fotodokumentaciju, obavjestili općinsku i kantonalnu inspekcijsku službu, obzirom da nismo uspjeli telefonskim putem uspjeti kontaktirati Vašu službu. Međutim, djelatnici Federalne vodoprivredne inspekcije dana 25.05.2011. godine, odnosno četrdeset dana od dešavanja i prijave incidenta, posjećuju prostorije našeg udruženja i zahtijevaju razgovor sa našim rukovodstvom. Iskreno rečeno, više bismo cijenili da su inspektori obavili posjetu nekom od potencijalnih zagađivača, obzirom da smo mi svoja saznanja o zagađenjima davno i u više navrata obrazložili pismenim putem na adresu Federalne inspekcijske službe, ali i lično usmenim putem tokom prvog susreta sa federalnim inspektorima.   
Svjesni smo činjenice da zbog različitih nivoa nadležnosti, kao i zbog drugih ranije preuzetih obaveza, Federalna vodoprivredna inspekcija ne može uvijek reagovati pravovremeno, pogotovo kada su u pitanju ovakva vrsta zagađenja. Međutim, moramo naglasiti da pomenuta zagađenja Neretve traju već godinama i da je inspekcijska služba imala niz različitih mogućnosti za efikasno rješavanje ovog problema. Ne trebamo Vam posebno napominjati da inspektori mogu i putem monitoringa tehnološkog postupka potencijanih zagađivača, kao i na razne druge načine, olakšati posao pronalaženja zagađivača. Mi ne sumnjamo da su djelatnici Federalne vodoprivredne inspekcije izlazili na teren te vršili određene kontrolne radnje, ali smo zaista šokirani činjenicom da još uvijek nije otkriven uzrok zagađenja koje se vrši tri pune godine sa praktično identične lokacije. 
Obzirom da zbog svega navedenog javnost Konjica zahtijeva pravovaljane odgovore o poduzetim aktivnostima na pronalasku zagađivača, kao i o konkretnim rezultatima tih aktivnosti, bićemo primorani uskoro putem sredstava javnog informisanja javnosti pružiti informacije o (ne)efikasnosti službe vodoprivredne inspekcije po pitanju ovog slučaja. Ipak, nadamo se da za takvo što neće biti potrebe jer vjerujemo da će Vaša služba, u što skorijem vremenu, učiniti konkretne aktivnosti na pronalasku zagađivača. 

S poštovanjem,

Dino Nikšić
Predsjednik
 

 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?