Konjic, Neretva, juli 2011. g. PDF Ispis E-mail
24 July 2011

Image 

 

Konjic, Neretva, juli 2011. g.


Fotografije priobalja Neretve su dana 15.07.2011. g. napravljene pored industrijske zone, koja se nalazi uzvodno od centra Konjica (naselje Tuščica / Studenac), na lokaciji odmah ispod ispusta tehnoloških otpadnih voda koje se ulijevaju u Neretvu. Obzirom da je uzorkovanje (kao i brza analiza koju je obavio Područni ured Agencije za vodno područje Jadranskog mora 13.04.2011.) pokazalo da se u vodi Neretve/Jablaničkog jezera nalazi hlorofil „a“ u u količinama višestruko većim (52,56 µg/l) u odnosu na normalne srednje koncentracije za ove tipove vodotoka (2,5 µg/l), osnova naša pretpostavka je da je taj rezultat posljedica povećane količine fosfora (odnosno jedinjenja koje sadrže fosfor). Napominjemo da pretjerana količina fosfata, u predmetni dio vodotoka Neretve, uglavnom dolazi iz industrije i domaćinstava. Obzirom da se fosfor u vidu fosfatnih jedinjenja masovno koristi u industrijskim preduzećima u Konjicu, naročito u metalnoj industriji, za pretpostaviti je da je količina fosfora koju proizvodi industrija u Konjicu višustruko veća od količine fosfora  koji dolazi u vodotok putem kanalizacionog sistema iz domaćinstava.
Zbog toga pretpostavljamo da osnovni „izvor“ porijekla pretjeranog fosfora u vodi leži u nekoj (ili nekim) firmi iz metalne industrije, a koja(e) koristi pomenuti ispust tehnoloških otpadnih voda. Napominjemo da su ključne dvije upotrebe fosfata u tehnološkim procesima metalne industrije u Konjicu:
-    Kao sredstvo za površinsku zaštitu metalnih proizvoda;
-    Kao podmazno sredstvo repromaterijala (čelične žice u kolutu) u procesu presovanja i kovanja hladnim postupkom;
Pored ova dva tehnološka procesa, koristi se i proces odmašćivanja metalnih proizvoda, a koji se vrši deterdžentima koji uglavnom sadrže fosfatna jedinjenja, odnosno fosfor.

Image

Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica je svu prikupljenu fotodokumentaciju, kao i gore navedene informacije, poslalo 21.07.2011. na adrese nadležnih institucija:
-    Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar;
-    Federalna vodoprivredna inspekcija, Sarajevo;
-    Vodoprivredna inspekcija HNK, Mostar;

 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?