Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera PDF Ispis E-mail
24 July 2011
ImageBoračko jezero predstavlja jedno od najljepših i najvrijednijih prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini. Nalazi se u osjetljivom kraškom području obronaka planine Prenj (općina Konjic) te je od 1957. godine jezero zakonski zaštićeno kao Spomenik prirode. Nažalost, danas status zaštite jezera zakonski nije tačno definiran čime se otvaraju mogućnosti za razne (ne)ekološke radnje koje vrše devastaciju jezera i priobalja. Daljnje zanemarivanje statusa Boračkog jezera, kao i donošenje neprihvatljivog regulacionog plana zaštite i turističkog razvoja ovog područja, zasigurno će u narednom periodu dovesti do dodatnih negativnih posljedica. Te posljedice bi se prvenstveno odrazile na ekologiju područja Boračkog jezera, a time direktno i na neodrživost turističkog i drugih srodnih vidova razvoja (organska poljoprivreda, eksploatacija pitke vode i sl.) na širem području B. jezera. Općina Konjic, u čijem sastavu se nalazi jezero, ima obavezu da do kraja godine usvoji Regulacioni plan (prostorni plan manjeg područja) područja Boračkog jezera. Novi Regulacioni plan ima veliku važnost za buduće tretiranje prostora Boračkog jezera, za njegove funkcije zaštite i razvoja.  
Iz tog razloga Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva tokom 2011. godine provodi projekat čiji je osnovni cilj kvalitetna zaštita i valorizacija područja Boračkog jezera kroz aktivno učešće u izradi i usvajanju Regulacionog plana. Projekat se provodi u saradnji sa Fondacijom Henrich Böll, Ured za BiH, te podrazumijeva niz aktivnosti koje bi trebale dovesti do ispunjenja projektnih ciljeva. Realizacijom ovog projekta bi se utvrdio trenutni ekološki status jezera pa bi se na osnovu rezultata monitoringa i izrade Studije Boračkog jezera prezentirali javnosti konkretni prijedlozi i sugestije za izradu Regulacionog i prostornog plana. Projekat bi omogućio da se na transparentan način utvrde svi postojeći problemi te da se ponudi prijedlog za njihovo rješavanje u novom Regulacionom planu. Kroz aktivno učešće u kreiranju i usvajanju prihvatljivog Prostornog plana moguće je pomiriti suprostavljene opcije  zaštite i turističke valorizacije područja jezera. Novi regulacioni plan bi trebao da ponudi rješenje za masu postojećih problema koji egzistiraju na ovom prostoru (divlja gradnja, zagađenje vode, devastacija flore i faune, neprimjereni turistički sadržaji i dr.).Također, ovaj projekat ostvaruje i reafirmaciju šireg prostora B. Jezera (uključujući pripadajući gornji tok Neretve, planinu Prenj i dr.) čime se dodatno utvrđuje njegov značaj kao prirodne vrijednosti, ali i kao turističke destinacije.  
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?