Aktivnosti na zaštiti Boračkog jezera PDF Ispis E-mail
05 October 2011
Image Boračko jezero zasigurno predstavlja jedno od najvrijednijih prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini. Nažalost, neprimjeren odnos čovjeka prema jezeru i okolini, a koji je prisutan u posljednje vrijeme, doveo je ovaj prirodni dragulj na rub ekološkog opstanka.
     Jedna od posljednjih šansi da se Boračko jezero zaštiti od negativnih ljudskih uticaja je donošenje novog Regulacionog plana, a čija izrada i usvajanje je obaveza lokalnih vlasti u narednom periodu. Zbog toga je donošenje kvalitetnog Regulacionog plana u fokusu aktivnosti koje trenutno provodi Udruženje Zeleni Neretva iz Konjica.
Nakon višemjesečnih aktivnosti monitoringa stanja područja Boračkog jezera, te prikupljanja druge relevantne dokumentacije, udruženje je nedavno pristupilo izradi brošure “Boračko jezero – zaštita i održivi razvoj”. Cilj ove brošure je da doprinese donošenju odluka koje će povećati stepen zaštite, a time i smanjiti ugroženost Boračkog jezera. Obzirom da uskoro slijedi javna rasprava i donošenje Regulacionog plana Boračkog jezera ova brošura se stavlja u funkciju edukacije svih subjekata koji će biti u procesu odlučivanja o optimalnoj zaštiti ekosistema jezera i njegovog dugoročnog održivog razvoja.
Brošura sadrži niz podataka o Boračkom jezeru: od fizičko-geografskih karakteristika, ekološkog stanja jezera, razvoja turističke valorizacije, pa sve do ekološko-urbanističkih neuralgičnih tačaka. Posebno značajno poglavlje u brošuri predstavlja registar glavnih problema, koji trenutno egzistiraju na području jezera, kao i prijedlozi za njihovo rješavanje. Brošura je, pored printane verzije, izdana i u elektronskoj formi te će biti dostupna za slobodno preuzimanje na web sajtu udruženja. Detaljnija promocija brošure će se izvršiti na planiranom okruglom stolu u Konjicu („Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera“), a isti će se u organizaciji udruženja održati tokom druge polovine mjeseca oktobra.
Uporedo sa aktivnostima izrade i distribucije brošure, aktivisti Udruženja Zeleni Neretva provode i druge aktivnosti sa ciljem uključivanja šire javnosti u procedure izrade, usvajanja i provođenja Regulacionog plana Boračkog jezera. Na lokalnoj radio stanici (RTV Konjic) u proteklom periodu su emitirane emisije o značaju zaštite Boračkog jezera, kao i o nužnosti usaglašavanja zaštitne i razvojne funkcije ovog vrijednog prirodnog područja. Pored toga, izvršeno je kreiranje i štampanje prospekta (afiše) o Boračkom jezeru, a čija distribucija je namjenski usmjerena prema ciljnim grupama (javnost općine Konjic, turistički djelatnici, posjetioci, vikendaši i dr.). Pored promotivno-turističke funkcije, ova publikacija sadrži i informacije o ekološkoj ugroženosti jezera, kao i poziv svim zainteresiranim subjektima za uključenje u procedure donošenja Regulacionog plana, a u cilju transparentnijeg odvijanja cijelog procesa i donošenja što kvalitetnijeg plana.   
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?