Izdata okolinska dozvola za HE Ulog PDF Ispis E-mail
29 October 2011
ImageOvih dana, praktično godinu dana od javne rasprave o Studiji uticaja na okoliš HE Ulog na Neretvi održane u Kalinoviku, došli smo do informacije da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a 11.07.2011. g. izdalo ekološku dozvolu za ovu hidroelektranu kompaniji EFT – HE Ulog d.o.o. Do ove informacije, pa i samog teksta dozvole (rješenja), došli smo neformalnim putem – preko kolega iz Banjaluke.
Proteklih mjeseci nismo dobili nikakvu informaciju o tome, kao ni o prethodno izdatom Rješenju o odobravanju Studije uticaja na okoliš. Nije se mogla pronaći nikakva informacija niti u medijima, niti na internet stranici pomenutog ministarstva, ni Federalnog ministarstva okoliša i turizma, pa čak ni na stranicama investitora. Apsolutno nam je nepoznato da li je Studija uticaja na okoliš HE Ulog pretrpjela ikakve promjene u skladu sa nizom primjedbi upućenih u toku javne rasprave i uopće tokom procedure Procjene uticaja na okoliš (PUO). Podsjećamo javnost da je Studija uticaja tretirala negativne ekološke uticaje isključivo na prostoru RS, odnosno do entitetske granice mada je HE Ulog locirana stotinjak metara uzvodno od „federalnog dijela vodotoka Neretve. U Studiji nema ni riječi o nizvodnim uticajima iako smo još 23.12.2009. g. informisani da je nadležno ministarstvo RS pismenim putem naložilo investitoru da se Studija uticaja na okoliš sačini sa posebnim separatom o procjeni uticaja nizvodno na području FBiH.

Ukazivanje niza subjekata iz FBiH (Općina Konjic, Zeleni Neretva i druge NVO) da su negativni uticaji ovog projekta nesporni i argumentovani, predstavnici EFT-a, i samo i isključivo oni, su bez ikakvih argumenata negirali. Naročito je ukazivano na tehničko rješenje HE Ulog koje preferira vršni rad elektrane veći dio godine, kako zbog hidroloških, tako i zbog energetskih, tržišnih i ekonomskih razloga. Rezultat tog i takvog režima rada, naročito u periodu malih voda, jeste oscilacija protoka nizvodno u rasponu od 0,52 m3/s (biološki minimum) do 35,5 m3/s (uključivanje oba agregata u rad). Tvrdnja predstavnika EFT-a da će režim rada elektrane biti protočnog karaktera, ne samo da je neutemeljena i bez argumenata, već je i kontraverzna jer se u nizu izjava datih od strane čelnih ljudi EFT nazire vršni rad HE Ulog. O negiranju međuentitetskog uticaja na nizovdni tok Neretve prilikom izgradnje brane visoke 53 metra apsurdno je i govoriti. U osjetljivom ekosistemu vodotoka Gornje Neretve, veoma malog protoka u ljetnom periodu (kada se očekuju intenzivni radovi), velike posljedice nizvodno su neminovne.
 
Posljednja informacija koju je naše udruženje dobilo je dopis u kome Ministarstvo okoliša i turizma FBiH upućuje mišljenje o HE Ulog prema resornom ministarstvu RS u kome, između ostalog, zahtjeva „da se uvaže sve relevantne primjedbe zainteresiranih subjekata“. Pošto je očito da navedeno ministarstvo nije uvažilo bilo kakve prijedloge i mišljenja iz FBiH, a prihvatilo isključivo „dokaze“ projektantske kuće (koja je i autor Studije uticaja na okoliš) jasno je da je Studija uticaja prihvaćena u svom izvornom obliku – bez ikakvih uticaja u drugom entitetu, te su se sve dalje aktivnosti zakonske procedure odvijale isključivo u RS-u, što pokazuje i Rješenje o ekološkoj dozvoli koja je dostavljena iskučivo subjektima iz RS-a. To dovoljno govori o stanju u BiH i entitetima, te o poslovnom ambijentu u kojem se očito odlično snalazi investitor „evropske orijentacije u realizaciji ekoloških projekata“, a čijim predstavnicima su usta puna Evropskih direktiva i visokih ekoloških standarda u realizaciji njihovih projekata. O kakvim direktivama i standardima se radi možda najbolje govori činjenica o početku radova na projektu HE Ulog koji su započeti prije više od godinu dana bez pribavljenih dozvola i saglasnosti, a koje su zakonski preduslov za početak realizacije projekta.
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?