Centar za upravljanje otpadom u Konjicu? PDF Ispis E-mail
29 February 2012
ImageMinistarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK poslalo je Udruženju Zeleni Neretva iz Konjica dopis da se očituje o Zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju Centra za upravljanje otpadom (CUO) u Konjicu. Uz dopis je priložena i propratna dokumentacija u vidu Zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za izgradnju CUO, a koji je Ministarstvu poslala Općina Konjic, kao investitor ovog projekta. Prema Zakonu o zaštiti okoliša nadležno Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK dužno je da provede proceduru izdavanja okolinske dozvole za predmetno postrojenje, te da obezbijedi učešće javnosti u proceduri.
Prema dostavljenoj dokumentaciji (Zahtjev za okolinsku dozvolu) Centar za upravljanje otpadom je planiran da se izgradi na lokaciji Repovačkog (Homoljskog) potoka. Cilj izgradnje Centra je, prema navodima iz dokumentacije, „podsticanje i osiguranje uvjeta  radi sprečavanja nastanka otpada, razdvajanja korisnog od nekorisnog otpada, smanjivanja ukupnog komunalnog otpada u cilju produžavanja vijeka trajanja deponije, prerada otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu, izdvajanja sirovinskog materijala i njegovog korištenja za proizvodnju energije i sigurno odlaganje otpada“. U dokumentaciji se navodi da bi se lokacija Repovačkog potoka ujedno privremeno koristila i za deponovanje otpada i to sve do uspostavljanja regionalne deponije Uborak u Mostaru.
Međutim, iz dokumentacije se ne može precizno razlučiti da li se Zahtjev za okolinsku dozvolu odnosi samo na Centar za upravljanje otpadom (pri čemu bi se otpad kratko zadržavao na lokaciji) ili se pod istim podrazumijeva i dozvola za dugoročno deponovanje otpada na lokaciji Repovačkog potoka. Poznato je da Općina Konjic već dugi niz godina ima probleme pri deponovanju otpada (nepostojanje adekvatne lokacije), a što je u jesen 2010. godine i razultiralo ekološkom katastrofom na tadašnjoj „privremenoj“ deponiji Vrabač. Od tada se otpad ponovo „privremeno“ deponuje na lokaciju Repovačkog potoka (što je vršeno i nekoliko godina nakon rata), a koja je udaljena samo par stotina metara od gradske jezgre. Imajući u vidu da realizacija projekta regionalne deponije Uborak trenutno nije uopće izvjesna, te da Općina Konjic nema nikakvu rezervnu varijantu za sigurno deponovanje otpada, Udruženje Zeleni Neretva Konjic iskazuje svoju bojazan da bi izdavanje okolinske dozvole za CUO moglo poslužiti i za legalizaciju dugoročnog deponovanja otpada u Repovačkom potoku.
Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK u saradnji sa Općinom Konjic poziva sve zainteresirane subjekte da sudjeluju javnoj raspravi u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju Centra za upravljanje otpadom na lokaciji Repovački potok. Javna rasprava će se održati u sali Općinskog vijeća Konjic dana 15.03.2012. godine sa početkom u 11:00 sati. Mišljenje Udruženja Zeleni Neretva Konjic o Zahtjevu za izdavanje okolinske dozvole za Centar za upravljanje otpadom u Konjicu može se preuzeti na sljedećem linku:
CUO_Konjic_misljenje.pdf                    
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?