Javna rasprava o novom Prostornom planu FBiH PDF Ispis E-mail
29 February 2012
ImageFederalno Ministarstvo prostornog uređenja objavilo je putem sredstava informisanja da će se u periodu od 15.02. do 15.04.2012. godine vršiti javne rasprave o Nacrtu novog Prostornog plana Federacije BiH. Nacrt Prostornog plana FBiH odnosi se na period od 2008. do 2028. godine. Nakon što se provedu kantonalne javne rasprave slijedi procedura u Parlamentu FBiH, te se na koncu može očekivati i eventualno usvajanje ovog izuzetno važnog dokumenta. Podsjećamo da se na novi Prostorni plan u Federaciji BiH čeka već godinama obzirom da je rok važenja starog Prostornog plana istekao još davne 2000. godine. Međutim, stari Prostorni plan iz vremena bivše SRBiH (1981 – 2000) još uvijek je pravno na snazi i to sve do donošenja novog plana. Iz tog razloga Federacija je tokom posljednje decenije pretrpjela velike štete, kao sa razvojnog aspekta tako i sa aspekta zaštite prirodnih vrijednosti. Posebno su tim povodom eskalirali brojni prostorni konflikti obzirom da je stari plan sadržavao prilično nejasna rješenja u vezi namjene prostora, a i nerijetko se postavljalo i pitanje zastarjelosti tog plana. Primjera radi, na istom prostoru su pIanirane i velike brane i nacionalni parkovi što je praktično nespojivo (primjeri Neretve i Une).
Inače, Prostorni plan je praktično krovni i sveobuhvatni prostorno-planski dokument administrativnog područja za koje se donosi (u ovom slučaju FBiH), te se njime određuje svrsishodno organiziranje, namjena i korištenje zemljišta. Svi prostorno-planski dokumenti nižih administrativnih jedinica (kantoni, općine) moraju biti u skladu sa Prostornim planom FBiH. O kakvom se važnom dokumentu radi možda najbolje ilustruje činjenica da se ovaj dokument nerijetko u stručnim krugovima naziva i „tehnički ustav“. Nacrt Prostornog plana FBiH, uključujući i grafičke sadržaje, može se preuzeti na stranici nadležnog ministarstva  (www.fmpu.gov.ba ).         
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?