Promocija prirodnih resursa sjeverne Hercegovine PDF Ispis E-mail
21 May 2014
Image Udruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva Konjic započelo je sa realizacijom projekta „Promocija prirodnih resursa sjeverne Hercegovine sa fokusom na općinu Konjic“. Projekat se realizira u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll – Ured za BiH, a njegova implementacija će trajati do kraja tekuće godine.

Glavni cilj projekta je podizanje svijesti lokalne zajednice o mogućnostima i prednostima života u planiranim zaštićenim područjima sjeverne Hercegovine kroz promociju održivog, „zelenog“ razvoja. Time bi se podstaklo uključivanje lokalne zajednice (posebno ruralnog stanovništva) u procese donošenje odluka o zaštiti ovog područja i njihovu kasniju implementaciju na terenu. Valorizacija i korištenje prirodnih potencijala na bazi održivog razvoja u direktnoj je sprezi sa institucionalnom zaštitom ovih vrijednih prirodnih područja. Nažalost, iako ideja o zaštiti ovih prostora u vidu NP datira još iz pedesetih godina prošlog stoljeća, a u zvaničnim prostornim planovima egzistira više od tri decenije, još uvijek nije došlo do proglašavanja zaštite. U međuvremenu, ovi prostori su izloženi raznim vrstama devastacije (nelegalna sječa, krivolov, divlja gradnja...) obzirom da ne postoji zakonski mehanizam koji bi sačuvao ovo područje do završetka procedure konačne zaštite od strane nadležnih institucija. Sa druge strane, needukovano lokalno stanovništvo iz ovih područja se intenzivno iseljava u gradove gdje najčešće ne nalaze uslove za osnovnu egzistenciju. Izuzetak predstavljaju područja gdje se posljednjih godina „dogodio“ razvoj održivog turizma, ali koji nije iniciran niti potpomognut od strane vlasti i nadležnih službi već je nastajao spontano. Najbolji primjer je nagli razvoj turističkih djelatnosti na rijeci Neretvi (rafting, ugostiteljstvo, kamping, sportski ribolov), a koji danas predstavlja okosnicu turističke ponude općine Konjic. Jedan od osnovnih razloga zašto mnogi drugi prirodni potencijali nisu stavljeni u funkciju održivog razvoja, između ostalih, leži u nedovoljnoj promociji, ali i u nedovoljnoj edukovanosti lokalne zajednice. Promocija prirodnih resursa područja sjeverne Hercegovine (sa fokusom na planirana zaštićena područja na području Konjica i okoline) znatno bi doprinjela prepoznavanju istih od strane šire i uže javnosti, a što bi u konačnici omogućilo valorizaciju, ali i adekvatnu zaštitu ovog prostora od strane donosioca odluka. Kvalitetna promocija bi dovela do bolje informiranosti lokalne zajednice, ali i eventualnih poduzetnika koji su spremni izvršiti ulaganja u neke od djelatnosti koje se baziraju na principima „zelenog“ razvoja. U svakom slučaju, generalni očekivani rezultat projekta jeste da interesne grupe usvoje principe održivog razvoja i prihvate viziju održivog korištenja prirodnih vrijednosti predmetnog područja, ali i mnogih drugih područja u FBiH sa sličnim karakteristikama.
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?