Upućeno mišljenje na Studiju uticaja na životnu sredinu za HES Gornja Neretva PDF Ispis E-mail
08 August 2016
ImageNakon učešća na javnoj raspravi koja je održana prije mjesec dana u Kalinoviku, a u sklopu Procjene uticaja na životnu sredinu (PUŽS) za projekat HES Gornja Neretva, Udruženje Zeleni Neretva Konjic dostavilo je u zakonskom roku nadležnom organu svoja mišljenja i sugestije na Studiju uticaja ovog projekta.

Projekat HES Gornja Neretva sastoji se od sedam malih(?) hidroelektrana derivacionog i akumulacionog tipa, od kojih se procedura PUŽS odnosi na četiri elektrane koje se nalaze na području opštine Kalinovik (mHE Grebenac-Krupac, mHE Trnovica, HE Plačikus i HE Uloški buk).

HES Gornja Neretva

Sistem elektrana (HES Gornja Neretva) planiran je na području gornjeg toka Neretve uzvodno od mjesta Ulog, odnosno neposredno iznad planirane HE Ulog. Sistem se sastoji od sedam uvezanih elektrana: mHE Grebenac-ušće, mHE Mjedenik, mHE Igaščica, mHE Grebenac-Krupac, mHE Trnovica, HE Plačikus i HE Uloški buk. Za prve tri nabrojane se može reći da su već prošle proceduru Procjene uticaja iz razloga jer se nalaze na području Gacka pa se procedura PUŽS vodi odvojeno (faza 1 i faza 2) . Međutim, iako se ova procedura PUŽS formalno odnosi na četiri elektrane nikako se ne smiju zanemariti akumulativni negativni uticaji koje generiraju sve elektrane zajedno pa se tako moraju i posmatrati.
Nacrt Studije uticaja na životnu sredinu za HES Gornja Neretva može se pronaći na sljedećem linku:  
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Javni_uvid.aspx   
Mišljenje Udruženja Zeleni Neretva Konjic na Studiju uticaja za HES Gornja Neretva, koje je upućeno na adresu nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade RS-a, možete pogledati na sljedećem linku: Mišljenje HES Gornja Neretva

 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?