Nacionalni park : Prenj, Čvrsnica, Čabulja i Vran PDF Ispis E-mail
20 September 2004
Nakon što je decenijama bio rezervisan za područje od posebnog značaja za državu, ovaj dio Dinarida je konačno predložen od strane Ministarstva okoliša za područje od značaja za FBiH, odn. budući nacionalni park. Inicijative za proglašenjem su postojale i ranije, ali su u bivšoj državi prioritet za zaštitu imale lokacije velikih istorijskih bitaka . Mali udio u konačnoj inicijativi ima i naše udruženje koje je sa kolegama iz Jablanice prošle godine provelo projekat prosvijećivanja javnosti o budućem N.P. Naime, BiH ima samo 0,5 % zaštićenog teritorija u vidu N.P. ali FBiH nema od tog ni pedlja. Poznato je da međunarodna zajednica kao pred uslov za evropske integracije zahtijeva daleko veći postotak koji se kreće čak od 10% do 15%. Ranija inicijativa Ministarstva za proglašenjem od posebnog značaja područja Treskavica, Bjelašnica, Rakitnica je već prošla parlamentarne procedure dok je ova novija trenutno u toj ranoj fazi. Budući N.P. bi obuhvatao kompletan prostor planine Prenj (sa Boračkim jezerom i kanjonom Neretve), veći dio planine Čvrsnice, i dijelove planina Čabulja i Vran. Na nedavno održanoj javnoj raspravi u Konjicu , koju je organizovala općinska služba za urbanizam, nije pokazana smetnja odnosno sukob interesa općine Konjic i budućeg N.P. i iskazane su samo male dileme oko tačne granice parka i njegovo zaobilaženje urbanijih dijelova općine (prigradsko područje) radi razvoja privrednih djelatnosti koje bi mogle biti smetnja budućem parku.
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?