Izrada plana kampanje za učešće javnosti u izradi Energetske strategije BiH PDF Ispis E-mail
27 February 2007
ImageU periodu 24-25. februar 2007. godine u hotelu Bristol u Tuzli održana je radionica „Izrada plana kampanje za učešće javnosti u izradi Energetske strategije BiH“. Na radionici je učestvovalo sedamnaest predstavnika NVO-a koje se bave pitanjima životne sredine iz BiH, te predavači iz Hrvatske i Makedonije. Osnovni ciljevi radionice bili su definisanje i izrada akcionog plana kampanje za učešće javnosti u izradi Energetske strategije BiH, utvrđivanje kriterijuma za članove NVO radne grupe koji će uzeti učešće u izradi Energetske strategije BiH, te izbor članova NVO radne grupe.

Najvažniji zaključci sa ove radionice su:
• neophodno je informisati javnost Bosne i Hercegovine o potrebi izrade Energetske strategije BiH,
• omogućiti veći stepen informisanosti i učešća javnosti u donošenju odluka bitnih za životnu sredinu i energiju,otvaranjem dijaloga između predstavnika državnih i entitetskih institucija nadležnih za planiranje razvoja energetskog sektora u BiH i civilnog društva u BiH,
• u okviru kampanje sprovesti akcije podizanja svijesti javnosti o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije kako bi se javnost što bolje upoznala sa koristima i svjetskim trendovima u energetskom sektoru,
• u proces učešća javnosti u izradi Energetske strategije BiH neophodno je uključiti što veći broj eksperata iz BiH u oblasti energetike.

Izabrani su članovi NVO radne grupe u sljedećem sastavu:
1. Miodrag Dakić – Centar za životnu sredinu, Banja Luka
2. Rijad Tikveša – Ekotim, Sarajevo
3. Džemila Agić – Centar za ekologiju i energiju, Tuzla
4. Amir Variščić – Zeleni Neretva, Konjic
5. Alida Čović – Heinrich Boell Fondacija, Sarajevo
6. Meira Bektašević – Ekološka koalicija Unskog sliva, Bihać

Centar za životnu sredinu iz Banjaluke, u saradnji sa Ekotimom i Fondekom iz Sarajeva, Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle, Eko pokretom Zeleni iz Ključa, ToPeeR iz Doboja, Zeleni Neretva iz Konjica (članicama EkoMrežaBiH ), je pokrenuo kampanju za učešće javnosti u procesu izrade Strategije energetike BiH. Kampanja se realizuje kroz projekat «Učešće javnosti u izradi energetske strategije BiH» koji finansira Ministarstvo poljoprivrede američke vlade u saradnji sa Međunarodnom pravoslavnom dobrotvornom organizacijom, i kroz projekat «Jačanje uloge NVO za životnu sredinu u BiH» koji finansira Evropska unija.

Autor: Ekomreža BiH
Izrada plana kampanje za učešće javnosti u izradi Energetske strategije BiH
 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?