ČUDNA DEŠAVANJA U POSTUPCIMA PROGLAŠENJA NACIONALNIH PARKOVA
18 November 2007
ImageProšlih godina aktivnosti u cilju proglašenja NP „Igman, Bjelašnica, Treskavica, Visočica (kanjon Rakitnice)“ odvijale su se mnogo brže od aktivnosti za proglašenje NP „Prenj, Čvrsnica, Čabulja“, mada su ukupno sve aktivnosti bile spore. U tom smislu donešena je i Odluka o utvrđivanju „Igmana, Bjelašnice...“ područjem posebnih obilježja od značaja za FBiH (Sl. novine br. 8 od 09.02.2005. g.), a potom je urađena i Studija izvodljivosti. Odlukom je utvrđeno da se najkasnije u roku dvije godine donese Prostorni plan područja posebnih obilježja, a time i utvrde konačne granice budućeg NP.
Unazad mjesec dana moglo se putem medija saznati da SBiH (Stranka za BiH) zahtjeva izmjenu Odluke, uslijed čega je protivljenje izrazio ministar za prostorno uređenje FBiH Salko Obhođaš. Šta se konkretno traži u izmjenama saznaćemo, nažalost, uskoro jer je zahtjev SBiH izgleda prihvaćen i prijedlog izmjena odluke ide na sjednicu parlamenta 20. novembra. Zbog ranijih kontroverzi oko tog NP (druge namjene za razvoj i sl.) očekivati je određene redukcije područja. Napominjemo da se u okviru granica NP „Igman, Bjelašnica...“ u potpunosti nalazi HES Gornja Neretva što je ozbiljna smetnja realizaciji ovog spornog neekološkog projekta. Na istoj sjednici parlamenta razmatraće se i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Igman, Bjelašnica...“ za period 2007. – 2027. g. Međutim, odlukom koja se treba mijenjati decidno je utvrđen maksimalni vremenski period prethodne zaštite od dvije godine za donošenje Prostornog plana. Obzirom da je predmetna odluka stupila na snagu 09.02.2005. g., evo tek na kraju treće godine se donosi odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja.
Istovremeno, aktivnosti za drugi NP „Prenj, Čvrsnica...“, koje su ranijih godina evidentno kasnile, sada se odjednom tako brzo odvijaju da je vlada sačinila i poslala u parlamentarnu proceduru usvajanja Nacrt zakona o NP „Prenj, Čvrsnica, Čabulja“ u junu 2007. g. O tom nacrtu već su obavljene rasprave (ministarstvo – načelnici općina iz područja NP). Da li je izrađena studija izvodljivosti, da li je sačinjen i usvojen prostorni plan posebnog područja NP nama nije poznato. E, sada gle čuda. U nacrtu zakona o NP „Prenj, Čvrsnica, Čabulja“ u članu 6 se kaže: „Konačne granice NP „Prenj, Čvrsnica...“ (iz člana 5) utvrdit će se prostornim planom tog područja. Kako se iz izloženog jasno vidi - za dva NP u isto vrijeme se odvijaju dvije potpuno različite procedure.
1.    Za NP „Igman, Bjelašnica...“ prvo je uslijedila Odluka o utvrđivanju područja posebnih obilježja, potom Prostorni plan posebnog područja, dok Zakona o NP nema ni na pomolu.
2.    U slučaju NP „Prenj, Čvrsnica...“ je prvo predložen Zakon o NP, a tek potom slijedi Prostorni plan područja posebnih obilježja.
Zanimljivo je da se oba postupka za proglašenje NP u potpunosti oslanjaju na Prostorni plan SR BiH 1981 – 2000. g. koji je FBiH preuzela i kome je produžen rok trajanja do donošenja novog prostornog plana.