Javne debate na temu ekologije
05 November 2009
Image Srednja škola u Konjicu organizator je javne debate za učenike koja je održana u petak 30.10.2009. godine u amfiteatru Srednjoškolskog centra. „Lokalna zajednica (ne)čini dovoljno u zaštiti okoline“ tema je ove debate u kojoj učestvuju učenički debatski klubovi pod vođstvom svojih profesora u cilju razvijanja kulture dijaloga kod mladih.
Obzirom da je ovo bila javna debata istoj je prisustvovalo oko pedesetak gostiju, što đaka, profesora kao i ostalih zainteresovanih građana Konjica. Kao prisutni gosti iz udruženja Zeleni Neretva“ moramo pohvaliti, kako organizacioni pristup, tako još više visok nivo znanja debatanata o ovoj temi. Posebno su se istakle naučene vještine mladih debatanata prilikom argumentovanja svojih stavova. Kako organizator najavljuje da je ovo samo početak brojnih otvorenih debata na temu ekologije, za očekivati je da debate budu što zanimljivije a pobjednici sve neizvjesniji. Važno je ,također, da se mladi ljudi na vrijeme uče kako voditi normalan dijalog sa svojim neistomišljenicima, a što je u današnjoj BiH rijetka pojava. Te da pri tome ne koriste argumente sile nego silu argumenata.