Izgradnja HE Ulog – Istina ili marketinški trik firme EFT?
09 December 2009
Image Obzirom da su prije nekoliko dana bh. mediji objavili kratku agencijsku vijest da je od strane Vlade RS-a dodjeljena koncesija kompaniji EFT iz Kopenhagena za gradnju velike brane za hidroelektranu Ulog, naše udruženje je 04.12.2009. g. poslalo službeni dopis Federalnom Ministarstvu turizma i okoliša - FMOIT (dopis je dostavljen i općinskim i kantonalnim nadležnim organima) u kojem su iznešena naša razmišljanja i sugestije u vezi ovih medijskih napisa.

Također, od FMOIT smo zatražili očitovanje o tome da li je neka od njihovih službi učestovala u proceduri dodjele koncesije (ukoliko je ikakva ozbiljna procedura provedena), te da li posjeduju ikakve podatke o eventualnom projektnom rješenju na osnovu kojeg je dodjeljena koncesija obzirom da nikakve detaljnije informacije o projektu nismo mogli pronaći na internetu, pa čak ni na stranici kompanije EFT. U nastavku teksta prenosimo kompletan dopis upućen na pomenute adrese:     

„Ovih dana bh. mediji su objavili vijest da je u Banjaluci potpisan ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju HE Ulog na Neretvi. Vlada RS je dodjelila koncesiju kompaniji EFT iz Kopenhagena za izgradnju i korištenje HE Ulog.
Obzirom da je lokacija HE Ulog tek par kilometara uzvodno od entitetske granice, a obzirom na okolnosti da izgradnja svake velike brane na rijekama uzrokuje drastične promjene, kako uzvodno tako i nizvodno od mjesta gradnje, savršeno je jasno da bi izgradnja brane za HE Ulog izazvala veliku destrukciju u nizvodnom dijelu vodotoka koji se nalazi u FBiH. 

U gornjem toku Neretve, a naročito u izvorišnom dijelu zbog izrazito nepovoljnih hidroloških elemenata (izuzetno nizak protok veći dio godine) moguća je izgradnja HE isključivo sa vršnim radom elektrane što nizvodno izaziva ekstremne oscilacije vodostaja rijeke i destrukciju vodotoka i priobalja. Ta okolnost je u FBiH općeprihvaćena za ove vrste elektrana te je planiranje izgradnje kompenzacione brane postalo čak i standard za svakog potencijalnog investitora.
Iz šturih podataka pomenute medijske vijesti ne može se zaključiti da je taj standard primjenjen u projektnom rješenju HE Ulog. Obzirom da moguća izgradnja ovog hidroenergetskog objekta ima najneposredniji uticaj na eko sistem gornjeg toka Neretve, a time i na turističku djelatnost, neophodno je i da FBiH bude uključena u proceduru davanja saglasnosti.
Obzirom da osnovno projektno rješenje (bez kompenzacione brane i bazena) isključuje bilo kakvo bitno poboljšanje u budućoj Studiji uticaja na okoliš mislimo da je i u ovoj prvoj fazi bilo neophodno da se Ministarstvo turizma i okoliša FBiH uključi u proces davanja saglasnosti.
U cilju pravovaljanog uključenja javnosti, a posebice građana općine Konjic koja bi imala neposredne štetne uticaje, molimo Vas da nas informišete da li ste i u kojoj mjeri bili uključeni u dosadašnje aktivnosti za izgradnju HE Ulog i dodjelu koncesije. Ukoliko jeste, a posjedujete osnovne tehničke podatke projektnog rješenja, molimo da nam ih dostavite kako bismo ih prezentovali javnosti.“
Nakon što naše udruženje dobije (ili ne dobije) informacije tražene u ovom dopisu od Federalnog ministarstva turizma i okoliša, bićemo u prilici da javnost detaljnije informišemo o ovoj problematici.