Povodanj izazvao velike štete u Konjicu
15 November 2010
Image Uslijed velikih padavina, koje su posljednjih dana zadesile rejon sjeverne Hercegovine, došlo je do značajnog povećanja nivoa vodotoka Neretve i njenih pritoka. Iako nije došlo do direktnog izlijevanja rijeke Neretve iz korita novoformirani potoci i bujice su ipak prouzročili velike štete.

 Tako je došlo do devastacije gradske deponije otpada na Vrabču, koja se nalazi uzvodno od Konjica u slivnom području rijeke Bijele, odnosno Neretve. Obzirom da se deponija nalazi na vrlo strmom području tako su velike količine vode izazvale pomjeranje otpadnog materijala koji je nošen vodenim bujicama završio u rijeci Bijeloj, a odatle i nastavio svoj put prema Neretvi i Jablaničkom jezeru. Procjenjuje se da su desetine tona smetlja sa deponije završile na obalama Neretve i u Jablaničkom jezeru. Pored toga, pretpostavlja se da je otpad sa deponije glavni krivac i za oštećenje mosta na Bijeloj zbog čega je saobraćaj ovim pravcem obustavljen i trenutno se koristi alternativni pravac.

 Image

Prema izjavama mještana, silni otpad sa deponije je, nošen nabujalom rijekom Bijelom, formirao pod mostom neku vrstu privremenog benta (brane), uslijed čega je došlo do pucanja centralne kule mosta. U vrijeme objave ovog teksta most još uvijek nije u funkciji za saobraćaj vozila, a otvoren je samo za pješake. Inače, problem gradske deponije u Konjicu datira još od konca rata kada je deponija sa stare prijeratne lokacije u Ovčarima izmještena na „privremenu“ lokaciju na Vrabču. Taj status „privremene“ deponija ima i danas, a ovaj posljednji ekološki incident pokazuje da je ova lokacija deponije apsolutno neprihvatljiva i ne predstavlja rješenje na duži rok.