Okolinska dozvola za HE Ulog?
12 January 2011
ImageKao što je poznato zvanična javna rasprava o Studiji uticaja na okoliš HE Ulog održana je u Kalinovku 12.10.2010. godine, tačno prije tri mjeseca. Svoje mišljenje blagovremeno su dostavili Općina Konjic, Udruženje „Zeleni Neretva“ i Organizacija sportskih ribolovaca iz Konjica.
Posljednji put je na više relevantnih adresa u oba entiteta Općina Konjic poslala svoj stav 8.11.2010. g. u kome se iznosi tvrdnja da postojeće projektno rješenje HE Ulog ne daje garancije da elektrana neće raditi u vršnom režimu, odnosno da postoje ozbiljne opasnosti da se radom elektrane bitno ugrozi turistička valorizacija Neretve u općini Konjic. Zahtijeva se da se prilikom izdavanja okolinske dozvole i vodoprivredne saglasnosti za HE Ulog osigura zaštita nizvodnog toka Neretve u funkciji njegove turističke valorizacije.
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH je na adresu Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS poslalo svoje mišljenje dana 30.11.2010. godine. U ovom mišljenju, pozivajući se na čl. 73 Zakona o zaštiti okoliša RS (međuentitetski uticaji), a uvažavajući ranije data mišljenja više subjekata iz FBiH, daje se mišljenje da je potrebno uvažiti sve relevantne primjedbe zainteresiranih subjekata. Navodi se da je zakonska obaveza entiteta u čijoj nadležnosti je vođenje upravnog postupka, u ovom slučaju Republike Srpske, da uvaži sve opravdane primjedbe, mišljenja i sugestije drugog entiteta – Federacije BiH, na koji postoji prekoentitetski uticaj te da donese rješenje koje je prihvatljivo za sve stanovnike, odnosno stanovnike Općine Konjic kao najzainteresiranije strane u postupku. Navedeno mišljenje, potpisano od strane ministra N. Hercega, upućeno je u Banjaluku dana 3011.2010. godine.
Danas, 12.01.2011. godine ne vladamo informacijama o sudbini svih mišljenja upućenih na adresu nadležnog ministarstva u RS za izdavanje okolinske dozvole, odnosno upućenih u proceduri procjene uticaja na okoliš HE Ulog. Da li su mišljenja uvažena i da li je okolinska dozvola izdata nije nam poznato. O tome nema informacija na službenim stranicama ministarstva  iako je zakonski rok za dodjelu okolinske dozvole već odavno istekao.