Održan okrugli sto o zaštiti Boračkog jezera
22 October 2011
ImageNakon više od dvije decenija pauze, u Konjicu je 20.10.2011. godine održan prvi javni skup o problematici zaštite Boračkog jezera. Neprimjeren odnos čovjeka prema jezeru i okolini, koji je svakim danom sve prisutniji, doveo je ovaj prirodni dragulj na rub ekološkog opstanka.
             
       
Jedna od posljednjih šansi da se Boračko jezero adekvatno zaštiti i spasi od devastacije jeste donošenje novog Regulacionog plana, a čija izrada i usvajanje je obaveza lokalnih vlasti u narednom periodu. Upravo taj novi plan, uz već pomenuti problem ugroženosti jezera, bio je jedan od glavnih razloga održavanja skupa, koji je upriličen od strane Udruženja Zeleni Neretva iz Konjica.
Okruglom stolu prisustvovalo je oko trideset učesnika – od predstavnika direktnih korisnika prostora Boračkog jezera (ugostitelji, vikendaši, mještani), preko predstavnika ekoloških udruženja, te predstavnika nadležnih institucija (Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Kantonalno ministarstvo trgovine, turizma i okoliša, Turistička zajednica HNK – podružnica Konjic, Centar za ribarstvo Boračko jezero). Nažalost, skupu se uopće nisu odazvali predstavnici nadležnih službi Općine Konjic, kao ni predstavnici lokalnih javnih preduzeća (komunalije, vodovod, šumarstvo i dr.), iako su svi bili uredno i blagovremeno obavješteni pismenim putem. Posebno je indikativna činjenica da skupu nisu prisustvovali predstavnici općinske Službe za prostorno uređenje, građenje i obnovu, obzirom da se okrugli sto bavio problematikom za koju je upravo ova služba najviše kompetentna i nadležna.
Rad okruglog stola započet je pozdravnim uvodnim govorom predsjednika Skupštine udruženja, pri čemu su učesnicima skupa pružene osnovne informacije o trenutnom stanju Boračkog jezera, te detaljnije objašnjeni razlozi o potrebi urgentnog djelovanja na zaštiti jezera. Prisutni su, također, informisani o činjenici da je okrugli sto samo jedan segment šireg projekta koji se bavi tematikom zaštite i održivog razvoja Boračkog jezera, a koji udruženje provodi u saradnji sa bh. uredom njemačke Fondacije Heinrich Böll. (više na linku: http://zeleni-neretva.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid=1 )
Nakon pozdravnog govora uslijedilo je opširnije uvodno izlaganje od strane predstavnika udruženja o stanju i statusu Boračkog jezera pri čemu je izlaganje bilo najviše fokusirano na trenutno ekološko stanje jezera i okoline. Izlaganje je obuhvatilo više aspekata Boračkog jezera – od fizičko-geografskih karakteristika, istorijata turističke valorizacije i zaštite jezera, trenutnog ekološkog stanja, pa sve do ekološko-urbanističkih „crnih tačaka“ koje danas egzistiraju na jezeru. Završni dio izlaganja je iskorišten i za promociju brošure „Zaštita i održivi razvoj Boračkog jezera“, koja je upravo kreirana od strane udruženja i koja ima za cilj edukaciju i informisanje svih subjekata koji se nalaze u lancu donošenja optimalnih prostorno-planskih odluka (Regulacionog plana), ali i cjelokupne zainteresirane javnosti. (Brošura se slobodno može preuzeti na linku: http://www.zeleni-neretva.ba/pdf/boracko_jezero_zastita_i_odrzivi_razvoj.pdf.pdf)
Nakon uvodnih izlaganja otvorena je rasprava u kojoj su diskutanti izosili svoje stavove o ugroženosti jezera, kao i prijedloge za njegovu adekvatniju zaštitu. Predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno pomoćnik ministrice u sektoru okoliša Mehmed Cero, osvrnuo se na činjenicu da bi budući Regulacioni plan Boračkog jezera trebao da bude prilagođen novom Prostornom planu FBiH, a čija izrada je, prema njegovim navodima, pred završetkom.  Cero je također spomenuo i mogućnost da se jezero nađe u granicama planiranog NP Prenj-Čvrsnica-Čabulja, što bi značajno uticalo na njegov status i buduću zaštitu. Ipak, većina diskutanata se bavila realnim problemima na lokalnom nivou, pri čemu je naglašeno da je Boračkom jezeru potrebna urgentna i konkretna zaštita, posebno iz razloga što se na novi Prostorni plan FBiH (baš kao i na pomenuti NP) čeka već godinama ali bez rezultata. Ono što bi se moglo izvući kao suština cijele diskusije na ovom skupu je u tome da budući Regulacioni plan jezera treba da bude primjeren ovom osjetljivom prirodnom području, te da uskladi razvojnu i zaštitnu funkciju jezera za duži vremenski period. Na kraju treba istaći da su gotovo svi učesnici skupa iskazali svoje razočarenje neodazivanjem predstavnika nadležne općinske službe, obzirom da su tim činom službenici poslali poruku da ih problematika Boračkog jezera pretjerano ne zanima, iako su za istu direktno nadležni.