Ekološko-edukativne aktivnosti
18 June 2012
ImageUdruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica već drugu godinu za redom provodi ekološko edukativne aktivnosti u osnovnim školama na području općine Konjic. U periodu od 1. aprila do 15. juna 2012. godine realizirano je više aktivnosti, a koje su za cilj imale podizanje sveukupne ekološke svijesti kod mladih ljudi. Kroz ovaj projekt želja je mlade generacije educirati o tome kako očuvati i zaštititi prirodnu i životnu sredinu. Krajnji cilj projekta je da prenesemo znanje na mlade generacije od kojih se očekuje da sutra preuzmu glavnu riječ kada je u pitanju zaštita životne sredine kao i prirode općenito.
Predavanja su održana u I i II Osnovnoj školi te Osnovnoj školi Čelebići za učenike koji u toku školske 2011/12 izučavaju ekologiju u okviru nastavnog plana iz predmeta biologije. U ovom periodu održana su predavanja koja su za cilj imala podizanje svijesti o tome šta je ekologija u njenom najširem smislu, šta svatko od nas može da učini da bismo zajedno doprinijeli ugodnijem i kvalitetnijem životu u našoj općini, te kako sačuvati prirodna bogatstva prostora na kojem živimo. Pored predavanja, koja su održana u navedenim školama rađena je i prezentaciju filmova sa ekološkom tematikom, te smo na taj način dodatno pokušali približiti priču o značaju ekologije na lokalnom i svjetskom nivou.
U sklopu ekološko edukativnih aktivnosti Udruženje za zaštitu okoline zajedno sa osnovnim školama je obilježilo i dva bitna ekološka datuma, a to su 22. april Dan planete i 5. juni, Međunarodni dan zaštite okoliša. U povodu Dana planete, organizirani su posjeti izložbi fotografija „Ispod površine“ koja je bila postavljena u Zavičajnom muzeju, a prikazuje područje koje je veći dio godine pod vodama Jablaničkog jezera. Međunarodni dan zaštite okoliša obilježen je kroz dvije aktivnosti. Zajedno sa osnovnim školama organiziran je izlet na Vrtaljicu, koji zbog vremenskih neprilika odgođen, dok je u Srednjoj školi održana projekcija filma za učenike srednje škole.
Prilikom posjeta Srednjoj školi Konjic dogovorena je intenzivnija saradnja u narednoj školskoj godini, a prezentacija koja je održana u povodu 5. juna je svojevrsna uvertira u aktivnosti koje su planirane za narednu godinu.