Svjetski dan voda – 22. mart
03 April 2013
ImageUdruženje za zaštitu okoline Zeleni Neretva iz Konjica je ove godine obilježilo Svjetski dan voda prigodnom video projekcijom, a koja je održana 22. marta u amfiteatru Srednje škole u Konjicu. Projekciji su prisustvovali učenici Srednje škole iz Konjica. Kao i prethodnih godina, tokom proljetnog perioda, udruženje provodi ekološko-edukativne aktivnosti koje realizira u saradnji sa školama na području općine Konjic. Kroz sve ove aktivnosti krajnji cilj Udruženja jeste podizanje svijesti, posebno kod mladih ljudi, kako o zaštiti voda čiji smo dan obilježili, tako i prirode i okoliša općenito.

Svjetski dan voda, 22. mart, ove je godine posvećen saradnji na području zaštite voda jer je opća Skupština Ujedinjenih naroda 2013. proglasila međunarodnom godinom saradnje na području voda. Rezolucija o obilježavanju 22. marta kao Svjetskog dana voda usvojena je 1992. godine u Rio de Janeiro-u, a sam dan je prvi put obilježen 1993. godine.

Od 2000 do 5000 litara vode je potrebno za proizvodnju dnevne količine hrane za jednog čovjeka. Između 1000 i 3000 litara vode troši se za vađenje samo jedan kilogram riže, a od 13.000 do 15.000 litara vode se koristi  za dobivanje kilograma govedine. Dva miliona tona ljudskog smeća se odlaže direktno u pitku vodu svaki dan. U zemljama u razvoju, čak 70% industrijskog otpada se ulijeva direktno u vodotoke i tako zagađuje vodu. Šest hiljada djece, mlađe od pet godina, svakog dana umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom, a više od pet miliona ljudi godišnje. To je deset puta više nego broj poginulih u svim ratovima godišnje na svijetu. Ovo je samo jedan mali dio brojki koje ilustruju naš odnos prema ovom blagu prirode.

Voda je materija i matrica, majka i medij za život na planeti Zemlji. Nema života bez vode. (Albert Szent-Gyorgyi), zato brinite o svom životu, brinite o blagu koje imamo, a zove se voda!