Neretva nizvodno od Konjica zagađena i rizična za kupanje
15 July 2014
ImageAgencija za vodno područje Jadranskog mora upozorila je ovih dana javnost da zbog visoke mikrobiološke neispravnosti vode rijeke Neretve nije preporučljivo kupanje na lokacijama neposredno ispod Konjica, Mostara i Čapljine. Ova državna agencija je tokom svojih posljednjih redovnih mjesečnih aktivnosti ispitivanja kvaliteta vode rijeke Neretve na mjernim lokacijama ustanovila prisustvo povećanog broja bakterija od kojih pojedine (Escherichia coli, Eenterococcus faecali) mogu izazvati razna oboljenja.

Iako su ovakva upozorenja posljednjih godina skoro pa redovna tokom ljetnog perioda, ipak u javnosti nisu prihvaćena niti ozbiljno, a ni sa odobravanjem. Tek rijetki mediji tretirali su ovaj problem na ozbiljan način i proslijedili upozorenje prema prilično nezainteresiranoj javnosti. Sa druge strane, nerijetki su komentari onih koji smatraju da su ova upozorenja pretjerana, odnosno da ne oslikavaju pravu sliku na terenu, pa čak i da imaju sumnjivu pozadinu. Međutim, za one koji su iole upoznati sa stanjem kvalitete voda rijeke Neretve (posebno na predmetnim lokacijama), ovo upozorenje nije nikakvo iznenađenje. Tokom prošle godine Udruženje Zeleni Neretva je vršilo monitoring kvaliteta voda rijeke Neretve na području općine Konjic i ustanovilo da su najveća mikrobiološka zagađenja prisutna u ljetnom periodu i to baš neposredno ispod grada Konjica (lokacija Drecelj). Pored toga, na istoj lokaciji ustanovljeno je prisustvo fosfata (fosforna jedinjenja) u koncentracijama koje su višestruko veće od dozvoljenih, dok su ranija višegodišnja mjerenja nadležnih institucija pokazala slične rezultate. Stoga se fosfati mogu direktno dovesti u vezu sa izuzetno izraženom eutrofikacijom Jablaničkog jezera koja trenutno predstavlja najveći problem turističkim djelatnicima i mještanima. Obzirom da se fosfor u vidu fosfatnih jedinjenja masovno koristi u pojedinim industrijskim preduzećima u Konjicu tako se može zaključiti da je ta količina fosfata daleko veća od količine fosfora koji iz domaćinstava putem kanalizacije dolazi u Neretvu.
 
 
Image
 
 
Poznato je da rukovodstvo Općine Konjic, uz podršku raznih institucija, vrši aktivnosti na izgradnji sistema kolektiranja i prečišćavanja voda iz gradskih domaćinstava. Iako je ovaj projekat hvale vrijedan mora se istaknuti da planirani sistem prečišćavanja neće obuhvatiti otpadne tehnološke vode industrijskih preduzeća, te shodno tome neće moći riješiti ni problem eutrofikacije Jablaničkog jezera, obzirom da većina fosfata u jezero dolazi putem industrijskih otpadnih voda. Ipak, ono što ostaje najveća nepoznanica, i daje dodatni povod za brigu, jeste neprovođenje adekvatnih hemijskih analiza kvaliteta vode Neretve, posebno kada su u pitanju prisustva teških metala. Naime, prilikom mnogobrojnih „incidentnih“ industrijskih zagađenja koja su zabilježena posljednjih godina u Konjicu, pojedine analize (u rijetkim slučajevima kada su urađene) pokazivale su prisustvo teških metala (Cr, Zn, Ni) u koncentracijama koje su par hiljada puta veće do dozvoljenih. Nažalost, adekvatne hemijske analize na „kritičnim“ lokacijama (gradske plaže, kupališta) izostaju od strane nadležnih službi iz razloga što lokalne vlasti nikada nisu donijele neophodne odluke o kupališnim zonama. Zbog toga nadležne službe nemaju obavezu da vrše redovnu i adekvatnu analizu kupališnih zona, te o tome izvještavaju javnost, jer takve zone pravno i administrativno ne postoje. Više o problemu zagađenja Neretve u Konjicu možete saznati na linku: Kvaliteta voda u Konjicu