Provedene javne rasprave o Nacrtu novog Zakona o zaštiti okoline FBiH
06 October 2014
ImageTokom proteklih mjesec dana vršene su javne rasprave o Nacrtu Novog Zakona o zaštiti okoline u Federaciji BiH. Predlagač Zakona je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Vladi FBiH, koje je u saradnji sa Aarhus centrom BiH ujedno i organizator javnih rasprava. Komentari i sugestije na Nacrt Zakona mogli su se pismeno dostaviti do kraja ove sedmice ili prezentovati na javnim raspravama koje su tokom septembra održane u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću.

Prema riječima predstavnika Ministarstva razlozi za predlaganje novog Zakona o zaštiti okoliša u Federaciji BiH su proistekli iz desetogodišnjeg iskustva u primjeni prethodnog vrlo dobrog (?) Zakona o zaštiti okoliša, te su pri tom uočeni nedostaci ili nejasnoće nekih od odredbi  i predviđeno njihovo poboljšanje u novom Zakonu i to:
-    Neophodno skraćivanje rokova izdavanja okolišne dozvole i pratećih dozvola, urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole i vodnog akta za investitore (integracija tri dozvole u jednu);
-    Donošenje nove odredbe koje se odnose na obnovu okolinske dozvole nakon njenog isteka važnosti od 5 godina;
-    Poboljšanja oko odredbi SEA i uključivanja javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole;
-    Pojašnjenja odredbi jasnijeg definiranja postojećih i novih postrojenja i pogona;
-    Transpozicija odredbi novih EU direktiva u Zakon, koje su stupile na snagu u međuvremenu;
Prije svega, može se vidjeti da se većina izmjena tiče postupka Procjene uticaja na okolinu, odnosno izdavanja okolinskih (ekoloških) dozvola, a mnogo manje se tiču usklađivanjem sa evropskim direktivama i normama. Uvidom u Nacrt Zakona o zaštiti okoliša u FBiH mogu se primjetiti neke pozitivne novine kao što je integriranost ekološke dozvole, a koja ima za cilj pojednostavljenje procesa dobijanja ekološke i građevinske dozvole, te vodnog akta. Jasno je da bi ova novina olakšala poslovanje privrednim subjektima koji su svakako opterećeni raznim obavezama i dugotrajnim postupcima dobijanja raznih dozvola. Međutim, postoje i neki novi prijedlozi u Nacrtu Zakona koji nisu u skladu sa EU direktivama (na koje se poziva predlagač), ali niti su u skladu sa načelima zaštite okoliša na kojima bi trebalo da se zasniva ovaj Zakon. Nažalost, ovo ne bi bilo prvi put da se Ministarstvo postavlja „zaštitnički“ prema privrednim subjektima i potencijalnim investitorima, ali ta „zaštita“ najčešće ide na štetu okoliša. Niko razuman ne spori da je potrebno podržati nejaku domaću privredu i omogućiti poslovnu klimu za strane investicije, ali treba se podsjetiti da je predlagač Zakona državna institucija koja treba da brine o zaštiti okoliša, a ne o ustupcima prema privrednim društvima.

Komentare na Nacrt Zakona o zaštiti okoline FBiH dostavilo je i Udruženje Zeleni Neretva iz Konjica, a isti se mogu pogledati ovdje:
Komentari - Nacrt zakona o zaštiti okoline FBiH