SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - FBiH donosi „Zakon o zaštiti zagađivača“
13 October 2014
ImageVlada FBiH i Ministarstvo okoliša i turizma FBiH završilo je sa serijom javnih rasprava o nacrtu Zakona o zaštiti okoliša FBiH, koji je "usklađeniji sa evropskim direktivama i normama, te će olakšati procedure za dobijanje okolinskih i ostalih potrebnih dozvola za investitore, ali krajnji cilj zakona je čovjekovo zdravlje", istakao je Mladen Rudež, pomoćnik ministrice za okoliš i turizam FBiH na javnoj raspravi u Mostaru 22.9.2014. godine.

 

Međutim, stvarni razlozi za donošenje "novog" zakona su, izgleda, drugačiji: "Članom 34. nacrta novog zakona predviđa se zabrana pristupa informacijama, čak i ako se radi o emisijama bitnim za zaštitu okoliša, a u cilju zaštite ekonomskog interesa. Takođe, u članu 61. ubačen je stav koji ne predviđa izdavanje okolišne dozvole za istraživačke aktivnosti. Kao primjer, Josip Dolušić, savjetnik resorne ministrice, naveo je istraživanje koje će vršiti holandska naftna kompanija 'Shell', u Drežnici kod Mostara", saopštile su organizacije koje se bave zaštitom okoliša.

"Nacrt novog zakona se može nazvati 'Shellov zakon', zbog vješto prikrivenih namjera vlasti da, bez ikakve stvarne kontrole, dopuste holandskom 'Shellu' bušenje u Drežnici i ostalim lokacijama u FBiH. Portal Istinomjer je u svom istraživanju detaljno obradio činjenicu da je Vlada FBiH 'Shellu' netransparentno i uz povlašteni položaj dodijelila prava za istraživanje i eksploataciju nafte", navodi se u saopštenju.

"Libija, Irak, Nigerija, Angola... Bezbroj je primjera zemalja koje imaju naftu, a čije stanovništvo, sa izuzetkom vlasti, živi bijedno. To će se i ovdje dogoditi. Voda je naš najvažniji resurs za budućnost, a bez nje ćemo vjerovatno ostati ukoliko se dopusti istraživanje i eksploatacija nafte", istakle su organizacije za zaštitu okoliša i dodale da "nisu protiv ekonomskog napretka BiH, ali da on ne smije biti u korist privilegovanih pojedinaca u društvu, kratkoročan, neodrživi na štetu prirode i građana, nego da postoje dokazano bolje i isplativije alternative."

Podsjećamo, holandski naftni gigant "Shell", koji je nekoliko puta bio u centru svjetske javnosti zbog enormnog zagađenja i ubistava ekoloških aktivista u Nigeriji, bi po planu trebao početi sa probnim bušotinama u Drežnici do kraja 2014. godine.

Saopštenje za javnost potpisale su sljedeće organizacije: Terra Dinarica, Sarajevo; Zeleni-Neretva, Konjic; PD Željezničar, Sarajevo; BHHU ATRA, Sarajevo i Društvo studenata biologije, Sarajevo.