Balkanske rijeke na totalnoj rasprodaji
20 December 2015
Image„Više od 900 novih planiranih hidroenergetskih projekata prijete da zauvijek promijene prirodu Balkana, a čiji su nezaobilazni dio upravo njene prekrasne očuvane rijeke. Značajan dio tih projekata financira se europskim javnim novcem ili pak, od strane kompanija sa sjedištem u EU, a ono što posebno zabrinjava je činjenica da se oko 30% projekata planira realizirati u zaštićenim područjima. Ako se realiziraju svi planovi do 2024. godine, regija će imati višak proizvodnje el. energije od 56 posto, koji se realno teško može izvoziti", rekla je za portal H-Alter Pippa Gallop iz organizacije Bankwatch.

Međunarodna organizacija Bankwatch je, zajedno sa partnerima, u sklopu kampanje 'Spasimo plavo srce Europe' napravila studiozno istraživanje pobrojavši čak 1355 planiranih i završenih projekata u posljednjih deset godina u Jugoistočnoj Europi. Kreatori studije napravili su ogroman istraživački posao koji, posebice u Balkanskim okvirima, nije bio nimalo lagan. Tu se ponajviše misli na pribavljanje tačnih i provjerenih informacija koje su u finalnoj studiji prikazane u narativnom, tabelarnom, grafičkom i interaktivnom obliku. U studiji se mogu pronaći gotovo svi izgrađeni i planirani hidroenergetski objekti na Blakanu, njihove glavne karakteristike (snaga postrojenja, vodotok, lokacija i sl.), kao i investitori (banke) koji stoje iza projekta. Ono što prilično zabrinjava jeste činjenica da se čak oko 30% od ukupnog planiranog broja odnosi na hidroenergetske objekte koje se namjeravaju graditi (ili već grade) u zaštićenim područjima. „Kada bi se i samo dio od više od 900 projekata koji su u fazi planiranja ostvarili, jasno je da priroda Balkana, čiji su nezaobilazni dio upravo njene prekrasne očuvane rijeke, ne bi više bila ista. Značajan dio tih projekata financira se europskim javnim novcem kroz razvojne banke ili pak, od strane tvrtki sa sjedištem u EU“ – izjavila je Pippa Gallop, koautorica pomenute specifične Studije čiji originalni naslov glasi „Financing for hydropower in protected areas in Southeast Europe.
Kompletnu Studiju (sa svim pripadajućim segmentima) možete pronaći na sljedećem linku: http://balkanrivers.net/en/content/studies
Kompletan intervju koji je novinarka portala H-Alter (Marina Kelava) napravila sa Pippom Gallop možete pronaći na sljedećem linku: http://www.h-alter.org/vijesti/velika-rasprodaja-rijeka-balkana