Huligani opet haraju Vrtaljicom
21 February 2016

Image
Vrtaljica, februar 2016. g.

Već više od deset godina aktivisti ovog i drugih lokalnih udruženja pokušavaju da specifično područje Vrtaljice kod Konjica revitaliziraju i valoriziraju na opće dobro građana Konjica. Nažalost, nakon što je po drugi put u nekoliko zadnjih godina pokušano „oživljavanje“ Vrtaljice, na način da je (ponovo) uređena osnovna infrastruktura (napravljene klupe za odmor, uređene staze), ipak je i ovaj pokušaj osujećen od strane vandala koji su u roku od par mjeseci uništili kompletnu obnovljenu infrastrukturu.
Podsjetimo da je Vrtaljica odavno (1956. g.) prepoznata kao neponovljiva prirodna vrijednost i stavljena pod državnu zaštitu u vidu „specijalnog botaničkog rezervata“. Sa druge strane, svojim položajem i dostupnošću za građane ima ogromne mogućnosti za upražnjavanje rekreativnih, edukativnih, sportskih i znanstvenih sadržaja, ali se te mogućnosti gotovo nikako ne koriste.

Image

Image

Image

Image