Međunarodni Dan voda & Problem otpadnih voda u Konjicu
22 March 2017
ImageMeđunarodni Dan voda (22. mart) uspostavljen je 1992. g. od strane UN-a sa ciljem da se pažnja javnosti usmjeri na sve prisutniji problem zagađenja voda širom svijeta. Tema ovogodišnjeg svjetskog Dana voda jesu “otpad i vode”, odnosno, “otpadne vode”, kao jedna od glavnih prijetnji čistim vodama. Ova tema je kod nas izuzetno aktualna s obzirom da otpad i otpadne vode nerijetko završavaju u našim rijekama i jezerima. Stoga, povodom ovog važnog datuma, želimo ukazati na probleme zagađenja vodotoka u našoj općini.

Općina Konjic upravo privodi kraju veliki projekat koji ima za cilj sakupljanje (pri)gradskih komunalnih otpadnih voda, te njihovo adekvatno prečišćavanje prije ispuštanja u vodotok. Ovaj projekat će značajno doprinjeti smanjenju zagađenja sliva Neretve koje dolazi od strane komunalnih otpadnih voda iz domaćinstava, ali neće riješiti problem tehnoloških otpadnih voda koje dolaze iz konjičke, uglavnom metalne, industrije. Međutim, ove tehnološke otpadne vode, koje su mnogo opasnije po čovjeka i okolinu od komunalnih , nisu obuhvaćene općinskim projektom. Razlog leži u tome što zakonski propisi nalažu da svaki eventualni zagađivač ima obavezu da ispuštanje vlastitih otpadnih tehnoloških voda vrši u skladu sa propisanim obavezama (granične vrijednosti opasnih materija i sl.). Međutim, većina industrijskih postrojenja u Konjicu, koja ispuštaju neku vrstu tehnoloških otpadnih voda, ne posjeduje i(li) ne koristi adekvatno uređaje za prečišćavanje, tako da se ove otpadne vode uglavnom direktno ispuštaju u Neretvu.

Nažalost, inspekcijske službe, iz nama nepoznatih razloga, ne uspijevaju prisiliti neodgovorne rukovodioce ovakvih preduzeća da poštuju zakonske propise. Stoga, kao jedino rješenje se nameće da informirana lokalna javnost bude pokretač promjena u ovom sektoru, na način da se direktno uključi u javnu građansku “kampanju” protiv ovakvog stanja. Nasuprot tome, šutnja javnosti će praktično biti odobrenje neodgovornim vlasnicima preduzeća da nastave sa nezakonitim ispuštanjem nedozvoljenih, i po ljude i okolinu, opasnih tehnoloških voda.
 
Image
 
Image
 
Image