Mišljenje o SUO za MHE Dindo na Ljutoj
31 May 2017

Image U sklopu postupka Procjene uticaja na okolinu (PUO), odnosno ishodovanja ekološke dozvole, za mini hidroelektranu Dindo na rijeci Kalinovačka Ljuta, završena je i posljednja faza učešća javnosti. Nakon održane javne rasprave o Studiji uticaja na okolinu (SUO) za mHE Dindo u Konjicu prije par sedmica, uslijedilo je slanje službenih komentara od strane zainteresiranih subjekata.

 

Udruženje Zeleni Neretva se uključilo u postupak PUO odmah po uvidu u javni poziv, te je blagovremeno uputilo zvanično mišljenje prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma koje možete pronaći u podnožju teksta.

Inače, ovaj novi „ponuđeni“ Idejni projekat sistema mini HE na Ljutoj, između ostalih mHE, predviđa i mHE Dindo u donjem, kanjonskom dijelu toka. Ova elektrana bi bila posljednja u nizu od osam (8) planiranih hidroelektrana uzvodno. Međutim, iako se novi Idejni projekat jednim dijelom razlikuje od ranijeg projektnog rješenja za mHE Dindo, generalno se može konstatovati da Studija uticaja za novo rješenje mHE Dindo ne zadovoljava osnovne kriterije, niti iole ozbiljno dokazuje „da realizacija projekta neće u znatnoj mjeri ugroziti okolinu“, kako to već piše u Zakonu o zaštiti okoline. Podsjećamo, tokom ranijeg postupka PUO za „stari“ projekat od 10 malih hidroelektrana na Ljutoj (2013. g.)  ishodovana je ekološka dozvola za cijeli sistem. Par ekoloških udruženja su zajednički pokrenule upravni spor protiv Rješenja o dodjeli dozvola za tri najveće i ekološki najopasnije hidroelektrane (Dindo, Memiškovići, Donje Luko). Rješenje je oboreno od strane nadležnog suda, te je postupak vraćen na početak. Ovaj put, koncesionar je ponudio novi projekat koji, pored mHE Dindo, sadrži još sedam mHE na Ljutoj. Naše mišljenje o Studiji i negativnim uticajima projekta na okolinu možete pročitati na linku ispod.
mHE Dindo Ljuta mišljenje