Javna rasprava o putevima u Rakitnici
09 May 2005
U Konjicu je dana 20.08.04. godine održana javna rasprava na temu (ne)izgradnje šumskih puteva kroz kanjon Rakitnice. Na raspravi su pored predstavnika nevladinog sektora iz Konjica, Sarajeva i Mostara prisustvovali predstavnici sela Grušča, općinskih vlasti Šumskog preduzeća "Prenj" iz Konjica kao i mnoštvo zainteresiranih građana. Raspravu je vodio Mehmed Cero, predstavnik federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša. Od samog početka rasprava je više ličila na predizborni skup, a izlaganja predstavnika nevladinog sektora su primitivno prekidana i demagoški izvrtana. akvoj atmosferi su najviše doprinjeli Salko Sokolović, federalni poslanik i Emir Bubalo, načelnik općine Konjic. Predstavnici nevladinih ekoloških organizacija su pokušali predložiti alternativno rješenje putnih komunikacija koje bi zaobišle visokovrijedni kanjon, ali su pobornici izgradnje puteva kroz kanjon: mještani sela Grušča i Šumarstvo "Prenj" bili mnogo glasniji i "opasniji" . Naime, pri kraju rasprave su se od strane Salke Sokolovića mogle čuti i prijetnje pojedincima iz nevladinog sektora u stilu: "Nećeš ti više nikad sići u kanjon, ja ću te puškom zaustaviti" .
Nakon ovakvog epiloga uslijedio je dogovor da predstavnici nevladinog sektora uopšte ne prisustvuju drugoj raspravi u selu Grušča. Ovo ne bi bilo prvi put da se čuju prijetnje na račun ekologa. Zbog istog problema puteva u Rakitnici su pojedinci upadali u kancelariju našeg udruženja u namjeri da se obračunaju sa aktivistima.