Ministarstvo odobrilo izgradnju puta kroz Rakitnicu
22 November 2004
Federalno Ministarstvo prostornog uređenja i okoliša je izdalo okolinsku dozvolu za izgradnju puta kroz kanjon Rakitnice (Dubočani - Prebilje), a na zahtjev izvođača radova Šumarstva "Prenj" iz Konjica. Nakon mnogo prašine koja se podigla oko ovog slučaja probijanja puteva kroz središte kanjona uslijedilo je zatišje odnosno čekala se odluka Federalnog Ministarstva . Zanimljivo, odluka nije plod zakonske studije uticaja na okoliš (koja izgleda nije ni urađena) već procjena djelatnika Ministarstva. Izvođaču je dozvola izdana uz gomilu nabrojanih uslova od kojih nabrajamo: - da se u zoni kolovoza zabrani izgradnja pomoćnih objekata,
- da se zabrani promet šleperima iznad 5 tona nosivosti,
- da se prilikom izvođenja radova spriječi odron materijala ispod puta,
- da se miniranje vrši na manje zahvaćenim područjima,
- da se urade propusni kanali za oborinske vode,
- da se iskopani materijal koristi za nasipe i tampioniranje puta, a višak odlaže van kanjona, prekrije humusom i ozeleni,
- da se koristi ispravna mehanizacija bez deponovanja zaliha goriva ili maziva na gradilištu puta,
- da se teren periodično vlaži radi dizanja prašine,
- da se obalni stubovi i krila drvenog mosta urade od lomljenog kamena, a upotreba betona svede na minimum,
- da se konstrukcija mosta uradi od drvenih greda.

Pored ovih uslova za izvođača radova određene su i obaveze za općin u Konjic u vidu održavanja puta.

Svi ovi pobrojani uslovi znatno poskupljuju ionako skup projekat izgradnje puta i postavlja se realno pitanje da li će izvođač moći ispoštovati uslove Ministarstva.

Inače, kanjon Rakitnice je bio posljedni rezervat divljine u BiH, a gradnja puta je metak u srce kanjona , kako je to svojevremeno rekao ministar kada je i sam lično posjetio kanjon .