Održana Skupština Eko mreže BiH
19 December 2004

 U Banjaluci je proteklih dana (15 - 19. 12. ) održana Skupština Eko mreže BiH kojoj je prisustvovalo preko 40 učesnika iz 28 ekoloških organizacija članica mreže.
Za vrijeme trajanja skupa od strane domaćina upriličeno je više sadržaja a svi su imal i za cilj bolje funkcionisanje Eko mreže BiH. Inače, mreža je inicirana krajem 2001. godine na prvom treningu elektronskog umrežavanja organizacija koje se bave zašt i tom okoliša iz BiH .


Na Skupštini su pored redovnih aktivnosti određeni i pri o riteti mreže za naredni period :

- saradnja sa vladom ,
- kampanja protiv visokih brana ,
- zaštićena područja,
- ekološki fondovi

Pomenute aktivnosti će se provoditi na cijelom teritoriju BiH a direktni akteri (članice) su uslovljeni zanimanjem članica za određene teme. Na skupu su za pomenute teme radne grupe već sačinile plan konkretnih aktivnosti za 2005. godinu, a iste su bile prezentovane na konferenciji koja je održana treći dan Skupštine na banjalučkom Prirodn o - matematičkom fakultetu. Također, posljednji dan skupa je upriličen trening na temu strukture Eko mreže tj. učesnici su uz pomoć iskusnog trenera pokušavali pronaći najbolje strukturalno rješenje za funkcionisanje mreže u budućnosti.