Ugrožena riblja vrsta Glavatica
27 December 2004
"Glavatica u gornjem toku Neretve - stanje mjere i zaštita " naziv je savjetovanja koje održano u Konjicu dana 21.12.2004. g. Skup je upriličen u organizaciji Zeleni - Neretva, a prisutni su iskazali veliko interesovanje za rješavanje ovog problema.
Glavatica je zasigurno najatraktivnija riblja vrsta rijeke Neretve. Može da dostigne veličinu od čak 140 cm i težinu do 30 kg. Naseljava samo rijeke jadranskog sliva i zbog toga se smatra endemom ovog područja. Zbog svoje atraktivnosti često je na meti sportskih ribolovaca, a još češće kriv o lovaca. Iz razloga što je populacija ove vrste pred nestankom naše udruženje je odlučil o da pokrene aktivn o sti na zaštiti ove endemne vrste. Glavatica - stanje, mjere i zaštita
Skupu su prisustvovali zvanični predstavnici:
- Centar za ihtiologiju i ribarstvo Prirodno - matematskog fakulteta iz Sarajeva;
- Ribolovni savez BIH iz Sarajeva;
- Organizacija sportskih ribolovaca iz Konjica;
- Turistička zajednica HNK-a, ured iz Konjica;
- Udruženje " Zeleni - Neretva " iz Konjica
Konstatovano je:
- Da je populacija endemske vrste glavatice pred trajnim nestankom u gornjem toku Neretve;
- Da je osnovni uzrok visokom stepenu ugroženosti proistekao izgradnjom brana na srednjem toku Neretve, kao i nekontrolisan i nezakonit izlov u proteklom desetljeću;
- Da je i endemska mekousna pastrmka na ovom području također ugrožena, istina u nešto manjem stepenu od glavatice;
- Da će, ukoliko se hitno ne preduzmu mjere za opstanak, ove atraktivne endemske vrste u potpunosti nestati na prostoru gornjeg toka Neretve.
Zbog svega navedenog je zaključeno da se poduzmu mjere za zaštitu glavatice i mekousne pastrmke. Mjere za zaštitu trebalo bi usmjeriti u dva pravca:
1. D onijeti u što kraćem roku odluke u cilju potpune zabrane izlova glavatice i ograničenog izlova mekousne pastrmke ,
2. Pokrenuti postupak kod nadležnih ministarstava (ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i ministarstvo prostornog uređenja i okoliša) radi izrade naučne studije o stanju i stepenu ugroženosti navedenih ribljih populacija te mjerama za zaštitu i revitalizaciju.
Obje mjere su hitne, a potrebnu inicijativu pokrenuće učesnici skupa uz zajedničku koordinaciju. Učesnici skupa su također zaključili da dugoročni opstanak ovih populacija riba može biti osiguran izgradnjom strogo namjenskog mrijestilišta za uzgoj isključivo ovih navedenih endemskih vrsta i njihovu indoktrinaciju u sliv Neretve. Udruženje " Zeleni - Neretva " će pomoći edukaciju građana i sportskih ribolovaca o potrebi zaštite putem popularnih letaka i plakata, a koji su već u fazi izrade i koji će se distribuirati prema ciljinim grupama.