Zajednički projekat upravljanja slivovima Neretve i Trebišnjice između BiH i Hrvatske
12 April 2005
Integrisano upravljanje ekosistemima slivova rijeka Neretve i Trebišnjice naziv je regionalnog projekta BiH i Hrvatske koji je u pripremi, a koji bi trebao biti predložen za finansiranje Svjetskoj banci iz Globalnog fonda za zaštitu okoliša (GEF).

Cilj projekta je izrada zajedničkog prijedloga aktivnosti, a GEF-u će se predložiti finansiranje u iznosu od osam miliona dolara, od kojih se na BiH odnosi šest, a na Hrvatsku dva miliona. Projekt bi se trebao provoditi od 2005. do 2010. godine, a kao uvod u projekat već su održani pripremni skupovi/radionice u Sarajevu i Mostaru u organizaciji bosansko-hercegovačkih entitetskih resornih ministarstava. BiH i Hrvatska dobile su od GEF-a donaciju u iznosu 450 hiljada dolara za pripremu tog značajnog regionalnog projekta.

Naime, slivovi rijeka Neretve i Trebišnjice su međudržavni riječni slivovi u jugoistočnoj Evropi koji povezuju ove dvije zemlje, a te se dvije rijeke koriste za transport, rekreaciju, crpljenje vode za piće i navodnjavanje te proizvodnju energije. Projektom je planirano obrađivanje cijelih slivnih područja Neretve i Trebišnjice, a uključeno je i Ramsarsko područje u Hrvatskoj - Delta Neretve, za kojeg je kroz projekt predviđeno izraditi plan upravljanja. Sam sliv rijeke Neretve ima veliku raznovrsnost staništa, posebno vodenih i močvarnih. Gornji tok rijeke Neretve se smatra najvećim rezervoarom površinskih pitkih voda u regionu dok donji tok rijeke Neretve sadrži najveće i najvrijednije ostatke sredozemnih močvara na istočnoj obali Jadranskog mora, što je jedno od nekoliko preostalih područja takve vrste u Evropi.