Kanjon Neretve trajno zaštićen kao dio budućeg nacionalnog parka
04 April 2005
Nakon inicijative našeg udruženja koju je OV općine Konjic podržalo i uputilo zahtjev Federalnim institucijama za trajnom zaštitom kanjona rijeke Neretve uslijedio je odgovor Federalnog ministra prostornog uređenja i okoliša Ramiza Mehmedagića koji prenosimo u cjelosti:

Vašim dopisom broj 01-25-387/05 od 07.03.2005. g. u kome navodite planirane aktivnosti vezane za izgradnju hidro-energetskih postrojenja na rijeci Neretvi, čime bi njene vrijednosti, kako i adekvatan razvoja njenog okoliša, bili u značajnoj mjeri ugroženi, obratili ste se ovom Federalnom ministarstvu sa prijedlogom da se zakonskim aktom trajno zaštiti rijeka Neretva od Konjica do Glavatičeva, a u cilju stvaranja mogućnosti za planiranje razvoja naselja Džajići i Spiljani.U vezi sa tim možemo vas informisati o sljedećem:

1. Prema važećoj zakonskoj regulativi, navedena dionica toka rijeke Neretve (od Konjica do Glavatičeva) već podliježe režimima zaštite u skladu sa sljedećim zakonskim aktima:
- Odlukom o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za F BiH (Sl. novine F BiH, broj 8/05);
- Zakonom o zaštiti okoliša (Sl. novine F BiH, broj 33/03) - Pravilnikom o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (S. novine F BiH, broj 19/04), prema kome je procjena uticaja na okoliš obavezna za sve hidroelektrane snage iznad 1 MW;
- Zakonom o prostornom uređenju, član 80. stav 1. (Sl. novine F BiH, broj 52/02), prema kome se, do donošenja Prostornog plana Federacije, u istoj primjenjuje Prostorni plan BiH za period od 1981. do 2000. godine, a prema kome je obuhvat planinskog masiva Prenj-Čvrsnica-Čabulja predviđen stepenom zaštite nacionalnog parka, i za koga je, u skladu sa članom 80. stav 3. Zakona o prostornom uređenju (Sl. novine F BiH, broj 52/02), Odluka o utvrđivanju navedenog obuhvata područjem od značaja za F BiH u fazi pripreme.

2. Što se tiče naselja Džajići Spiljani, razvojni potencijali ovih područja, kako i sveukupni (društveno-ekonomski i prostorni) razvoj, zasnovan na principima održivog razvoja, biće definirani kroz izradu studije izvodljivosti i prostorni plan područja posebnih obilježja (član 4.) Odluke o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za F BiH (Sl. novine F BiH, broj 8/05), uz obaveznu primjenu odrednica člana 5. stav 1. navedene Odluke.