PROMOCIJA NEEKOLOŠKIH HIDROENERGETSKIH PROJEKATA
29 January 2007
ImageU ponedeljak, 29.01.2007. g. u listu Avaz pojavio se specijalni prilog sa naslovnicom koja fotografijama, podlogom i žigom „MADE IN BIH“ sugeriše na tekstove o onom najboljem što BiH ima i nudi svijetu. Fotosi raftinga, riječnih slapova, planinskog i zimskog turizma, kulturne baštine, pitkih voda i autohtonog voća neodoljivo podsjećaju na visoke prirodne vrijednosti, a neki fotosi opet (Avazov toranj, autoput) na razvoj i dostignuća. Prevrnete li naslovnu stranu naići ćete na plaćene oglase upravo firmi koje promovišu i pravdaju kontraverzne neekološke projekte: Gornji horizonti i HES Gornja Neretva. U prilogu se nalazi i reklama za projekat revitalizacije  bloka 5 TE Tuzla koji ipak nije u istoj funkciji kao dva naprijed navedena priloga. U nastavku dajemo komentare za pomenuta dva oglasa.

1. Intrade – energija / Čiste ideje – čista realizacija
IZGRADNJA HE  - STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKAT

Intrade – energija nastavlja svoj serijal plaćenih oglasa za pridobijanje bh. javnosti za izgradnju hidroelektrana na Gornjoj Neretvi. Sve je u znaku čistoće: prvi plaćeni oglas imao je slogan „Čist obraz za čiste poslove“, a ovi potonji „Čiste ideje – čista realizacija“. I uvođenjem te milozvučne riječi „čisto“ sve je rečeno: od čistih poslova, procedure i odluka na nivou vlade FBiH do čiste i bistre Neretve, netaknute prirode u jednom savršenom ekološkom projektu. Zanimljivost ovog priloga je da autori teksta (a ko bi drugi nego upravo Intrade – energija), osim već viđenog, vrše komparaciju svog projektnog rješenja sa rješenjem iz 1983. g. apsolutno ničim izazvani. Tako gospoda govore o tome da realizacijom njihovog „ekološkog“ projekta neće biti potopljena Rakitnica i kanjon Neretve ( a što je trebalo da se desi izgradnjom HE Konjic za koju se tako zdušno zalagao upravo direktor Intrade – energije dok je bio direktor investicija u EP BiH i uz slične slogane „iz čiste prirode – čista energija“). Naravno, neće se potopiti ni Glavatičevo ni izvorišta pitke vode Krupac i Lađanica čije je potapanje baš planirala Intrade – energija u svom ranijem rješenju koje su upravo Zeleni – Neretva oborili. Opet je prisutna bajkovita priča o tome da će se sačuvati u potpunosti „prirodni režim toka u preostalom koritu Neretve nizvodno od pregradnog profila HE Glavatičevo – kompenzacijiski bazen“, mada je savršeno jasno da će atribut „prirodno“ jedino postojati u tome da će nizvodno voda teći zbog neizbježne sile gravitacije. Ni riječi o tome da se rentabilnost projekta zasniva na proizvodnji „skupe“ struje (peak energije – isporuka po trenutnom zahtjevu tržišta i vršna energija – za jutarnje i večernje veliko povlačenje struje) što je po vodne sisteme najgori režim rada. Ni ovaj put nema ni riječi o turizmu na oscilirajućim „jezerima“, o tome da projektno rješenje u potpunosti odstupa od rješenja u još uvijek aktualnom prostornom planu. Nema pomena o tome da će za funkcioniranje HES Gornja Neretva (zbog potrošnje reverzibilne elektrane) trebati proizvodnja jedne srednje termoelektrane i da će konačni godišnji bilans HES-a iznositi simboličnih 16 GWh, što je, usporedbe radi, proizvodnja jedne mini HE sa instalisanih nekoliko megavata snage, te da su projektovane prodajne cijene struje iz budućeg HES-a na nivou evropskih, burzanskih itd. itd. Jer ipak je to strateški razvojni projekat u kome isticanje tih „sitnica“ ne priliči.
I na kraju jedna zanimljivost. Niti u jednom tekstu do sada, pa ni u ovom plaćenom oglasu  nema ni pomena o prihvatanju ispostavljenih zahtjeva i uslova lokalne zajednice – Općine Konjic. Pošto se iz naslovnice specijalnog priloga Avaza da naslutiti da će se ovaj uložak pojavljivati svakog mjeseca očekujemo da će autori čistog projekta ponuditi odgovore.

2. GORNJI HORIZONTI
„Analiza uticaja transporta vode kroz tunel Fatničko polje – akumulacija Bileća na  hidrološki režim rijeke Bregave“

Na cijele dvije strane pomenutog priloga, uz efektan grafički dizajn i pozadinu bistre vode tekućic, napokon se „čitaocima Avaza“ stavlja na uvid zaključak studije o efektima korištenja dovodnog tunela Fatničko polje – akumulacija Bileća na hidrološki režim rijeke Bregave. Čitaoce koje interesuje cjelokupna studija upućuje se na internet adresu gdje se moze preuzeti samo na engleskom jeziku (?).
Iz članka se ne može sagledati ko je naručilac plaćenog oglasa: da li Elektroprivreda RS ili EFT (Energy Financing Team) iz Londona. Zanimljivo je da se daju zaključci samo za segment projekta Gornji horizonti – ovaj put o Bregavi, a kada projekat bude dalje uznapredovao o Buni i Bunici. Informacija se po prvi put putem medija plasira ciljano na javnost FBiH na čijem prostoru treba da nastanu svi negativni uticaji realizacijom kontraverznog projekta. Nije nam poznato da li će se putem medija o „bezazlenosti“ projekta upoznati i javnost Hrvatske čijoj delti Neretve ozbiljno prijete Gornji horizonti. Iz članka saznajemo da je naručilac projekta (Analiza uticaja transporta vode kroz tunel Fatničko polje – akumulacija Bileća na  hidrološki režim rijeke Bregave u BiH) EFT GmbH iz Švicarske, a glavni izvođač CUW iz Velike Britanije. Javnost se obavještava „blagovremeno“ – dva mjeseca nakon puštanja tunela u funkciju. Zanimljiv je sastav autora – eksperata projekta. Ne poznavajući i ne želeći komentarisati naučni dignitet autora projekata odmah se uočava da su autori iz Londona, Atene, Beograda, Banjaluke i Trebinja. Da li slučajno? Nigdje niti jednog eksperta iz Sarajeva (jer napokon tu je i začeta ideja za projekat Gornji horizonti), iz Mostara, Splita, Zagreba,... (gdje bi se mogle desiti negativne posljedice projekta).
Naše udruženje „Zeleni – Neretva“ naravno, nije kadrovski, odnosno stručno validno da izvrši analizu studije niti je materijalno osigurano da angažuje priznate eksperte hidrologije krša sa ovih područja te sugerišemo mjerodavnim da to učine. Mi možemo dati samo osvrt na zaključke sa aspekta korištenja bazne dokumentacije za izradu studije.
Autori projekta i sami tvrde da su se koristili podacima izvučenim iz tehničke dokumentacije davnih šezdesetih godina. Daćemo preciznije neke od izvora podataka:

   1. Američko – jugoslavenski simpozij „Karst, hidrologija i vodoizvori“ održan u Dubrovniku 1976. godine;
   2. Vodoprivredna saglasnost republičke uprave za vodoprivredu SRBiH, 1967. g.;
   3. Građevinska dozvola za tunel Fatničko polje – akumulacija Bileća od strane republičkog komiteta za poljoprivredu ..., 1968. g.;

U studiji se decidno tvrdi da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa standardima u tom vremenu(!!!). Priznaje se da nema valjanih podataka od nastanka konflikta na ovim prostorima(!!!). Također se tvrdi da se studija fokusirala na Bregavu uz zavisnosti od hidroloških i meteoroloških uslova i pod pretpostavkom da će sistem biti završen i uz strogo poštovanje pretpostavljenih uslova i dozvola.  
Naravno, po dobro poznatom receptu „naručenih studija uticaja na okoliš“ tvrdi se da će po završetku cjelokupnog projekta Gornjih horizonata rijeka Bregava čak biti i na dobitku jer će se omogućiti uvećavanje protoka za vrijeme sušnih perioda. Ni riječi o efektu „zakašnjelih voda“ koji u kršu bitno utiče na hidrologiju podzemlja i na izdašnost vrela. Naravno, taj efekat će izostati jer će otići na lopatice turbina HES-a Trbišnjica. Očekujemo komentare na ovaj plaćeni oglas kako sa ugroženih područja BiH i Hrvatske tako i od institucija i stručnjaka iz Sarajeva jer se njihove radnje i odluke prije 40 godina danas uzimaju kao bitan argumenat za opravdanost realizacije projekta Gornji horizonti. Treba li reći da je to davno vrijeme kada na ovim prostorima pa i šire riječ ekologija nije ni postojala.