Obilježen Dan planete u Konjicu
22 April 2005
Udruženje za zaštitu okoline "Zeleni - Neretva" Konjic nizom aktivnosti obilježilo je Dan planete Zemlje, 22. april. Ovogodišnja svjetska kampanja, obilježavanje 35 godina proslavljanja Dana planete Zemlje, nosila je naziv "Zaštitimo našu djecu i našu budućnost" (Protect Our Children and Our Future). Upravo na ovu temu u pet osnovnih gradskih i područnih škola općine Konjic učenici, članovi ekoloških sekcija, zajedno sa svojim nastavnicima radili su portofolije koje su 22. aprila bile izložene u holu škola. Cilj nam je bio pomoći školama da razviju samostalne programe obilježavanja ovog datuma i da na taj način započnu moguće trajne aktivnosti na zaštiti okoliša. Svim školama poklonili smo materijal za rad kao i printani materijal sa korisnim tekstovima i fotografijama.
 

Na poziv Turističke zajednice Konjic uključili smo se u aktivnosti obilježavanja Dana planete i Mjeseca čistoće grada, koji su imali za cilj čišćenje i uređenje svih izletišta i turističkih destinacija u općini Konjic. U utorak, 19. aprila 2005 godine, zajedno sa kolegama iz Vijeća mladih općine Konjic i NVO Centar za prava djeteta, te našim mladim članovima iz konjičkih osnovnih škola napravili smo izlet na Vrtaljicu. Izlet je, osim uživanja u ljepotama gradskog parka - šume Vrtaljice, uključivao i radnu akciju - čišćenje pomenutog lokaliteta. Preko 60 učesnika akcije uredili su i očistili cijeli prostor oko glavnoga puta. Bili smo ugodno iznenađeni jer na samom brdu nije bilo previše otpadaka. Njih će biti nakon tradicionalnog prvomajskog uranka. Osvježenje za ovu akciju osigurala je Turistička zajednica, organizator akcije, a kese za smeće i rukavice Općina Konjic. Kao poseban uspjeh ističemo da smo nakon ove akcije dobili 16 novih članova Udruženja.

Kao završetak proslave organizovali smo Party za Planetu. U Ulici M. Tita članovi naše NVO dijelili su promotivni materijal, govorili citate i poruke posvećene zaštiti planete Zemlje, a članovi Centra za prava djeteta pobrunuli su se da svojim atraktivnim plesom zabave sve prisutne. Pošto je 22. april petak, zbog pazarnog dana i prevelike gužve, ova aktivnost je realizovana u subotu 23. aprila 2005. godine u periodu od 12.00 do 14.00 sati. U ovom periodu ulica je bila zatvorena za saobraćaj. Sve aktivnosti bile su medijski podržane od strane lokalnog Radija Konjic.

Sve ove aktivnosti urađene su u saradnji sa Vijećem mladih općine Konjic, NVO sa kojom odlično sarađujemo, a zadnji naš zajednički projekat jeste priprema i organizovanje Me đunarodnog edukativnog volonterskog kampa "Neretva 2005", za koji trenutno vršimo pripreme.