BiH uskoro u WWF-ovom programu zaštite Mediterana
19 May 2005
Program zaštite Mediterana i njegovog priobalja već nekoliko godina u partnerstvu sa lokalnim organizacijama provodi poznata međunarodna organizacija za zaštitu prirode World Wildlife Fund (WWF). Program je zastupljen u gotovo svim Mediteranskim zemljama Evrope i Afrike, a uskoro bi se trebao proširiti i na BiH, tačnije na područje Dinarida. Susjedna Hrvatska je već odavno obuhvaćena ovim velikim programom i trenutno su na redu BiH i Crna Gora. Od strane WWF-a već su izabrane četiri strateške ekološke lokalne organizacije iz BiH sa kojima se namjerava stupiti u partnerstvo. Prošle godine su urađene pripreme u vidu radionica i pilot projekata na kojima su određena polja djelovanja i utvrđeni prioriteti za zaštitu.

Ovih dana udruženje za zaštitu okoline Zeleni - Neretva iz Konjica je bilo domaćin poznatom francuskom fotografu ( Michel Gunther ) koji za potrebe WWF-a prikuplja foto dokumentaciju ugroženih lokacija u predviđenom zelenom pojasu ( Green belt ).