O nama
SVEČANA SKUPŠTINA (10godina) PDF Ispis E-mail
08 April 2008
Govor povodom naših deset godina

Dragi naši zeleni,
Ovu uvodnu riječ povodom svečanog obilježavanja deset godina postojanja i rada našeg udruženja započećemo malim tekstom velikog čovjeka i zaštitara prirode Nijaza Abadžića, i zbog Neretve i zbog Nijaza, čovjeka iz budućnosti: „... Udruženje Zeleni-Neretva iz Konjica kao izdavač knjige Rijeka bez povratka – ekologija i politika velikih brana“ prvi put bh. javnosti objektivno, hrabro, pošteno i uz obilje valjane dokumentacije dokazuje da izgradnja svake nove brane, osim pozitivnih efekata kojima se razmahuju energetičari i projektanti, ima i svoju negativnu, crnu i opasnu stranu. To se posebno može reći za planiranu i svim silama forsiranu gradnju novih brana i hidroelektrana na lokacijama sa neprocijenjivo vrijednom i atraktivnom prirodnom baštinom, koja bi zbog svoje unikatnosti i neponovljivosti trebala da bude neka vrsta svetosti jednog naroda...“. Navedeni citat je iz recenzije „Drugo lice istine“ koju je Nijaz Abadžić napisao 23.09.2003. g. za knjigu „Rijeka bez povratka“.
Opširnije...
 
O nama PDF Ispis E-mail
02 May 2007

Udruženje za zaštitu okoline "Zeleni - Neretva" iz Konjica je nevladina, nestranačka i neprofitabilna organizacija, pravno registrovana kao udruženje građana. Osnovni ciljevi udruženja su zaštita okoline i podsticanje održivog razvoja. Ciljne grupe su: institucije vlasti, građanstvo i školska omladina. Udruženje je osnovano krajem 1997. godine, a službeno registrovano u januaru 1998. godine.Udruženje broji preko šest stotina pojedinačnih članova. Udruženje do sada ima više desetina realizovanih manjih ili većih projekata i aktivnosti od kojih izdvajamo najvažnije: aktivnosti višestrukih kampanja protiv izgradnje hidrocentrala u gornjem toku Neretve, kampanja protiv upotrebe plastičnih kesica u trgovini, projekat rješavanja deponovanja i odvoza otpada u ruralnim područjima općine Konjic, projekat upoznavanja javnosti sa mogućnostima i perspektivama budućeg nacionalnog parka Prenj-Čvrsnica, projekat izrade naučne ekološke studije Boračkog jezera, projekat upravljanja rabljenim motornim uljima, itd. Ovi i mnogi drugi manji projekti su provedeni uz višestruku podršku: Fondacije Heinrich Boll, REC-a, WWF-a i drugih. Udruženje je član ekoloških mreža: Eko mreža BiH i Internacionalna mreža rijeka (USA).

Image

Najviši organ Udruženja je Skupština i ona bira Predsjedništvo koje broji pet članova. Predsjedništvo realizira godišnji plan koji je predhodno usvojila Skupština.

 
NAŠIH PET GODINA PDF Ispis E-mail
02 May 2007

Koristimo priliku da se povodom Redovne godišnje skupštine našeg Udruženja podsjetimo i na naših pet godina postojanja.

U proticanju vremena to je skroman vremenski period. Ali, sama činjenica da je prvi put u povijesti našeg grada formirano društvo za zaštitu okoline vrijedno je pomena. Ako ništa drugo, ono je značajno za nekog našeg savremenika koji će nešto bilježiti o dešavanjima u ovom našem gradu da je opet prvi put grupa građana imala hrabrosti da ustane u odbranu Neretve od novih brana.Jablaničkog jezera, Boračkog jezera i Neretve.

Opširnije...
 

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?