Pokretanje građanske inicijative za uređenje gradskih plaža na Neretvi u Konjicu PDF Ispis E-mail
08 August 2016
ImageUdruženje Zeleni Neretva Konjic pokrenulo je kod nadležnih lokalnih vlasti građansku inicijativu za uređenje gradskih plaža na Neretvi. Inicijativa je pokrenuta u cilju definisanja formalno-pravnog statusa ovih javnih površina kao kupališno-rekreativnih zona, a što bi za rezultat trebalo imati sistemsko uređenje i održavanje plaža. Ova inicijativa, koja je proistekla iz kampanje „Vratimo Konjicu plaže na Neretvi“, rezultat je općeg zahtjeva građana da se u široj gradskoj zoni vrši sistemsko uređenje gradskih plaža na Neretvi. Kampanju provodi Udruženje Zeleni Neretva Konjic u saradnji sa njemačkom Fondacijom Heinrich Böll, Ured za BiH.

Rijeka Neretva sa svojim pješčanim plažama oduvijek je krasila grad Konjic, a građani su rijeku i plaže koristili za odmor i rekreaciju tokom toplih ljetnih mjeseci. Rijetki su gradovi koji imaju prirodne plaže u samom centru i to na nestvarno bistroj i lijepoj rijeci kakva je Neretva u Konjicu. Tu privilegiju su odavno prepoznali Konjičani i svoje slobodno vrijeme često provodili na obalama zelene ljepotice. Međutim, nadolazećom urbanizacijom i čovjekovim intervencijama u vodotoku i koritu Neretve (zasipanje korita, prekomjerna eksploatacija šljunka, “uređenje” obala) dobar dio ovih lokaliteta je devastiran, a neki od njih i trajno. Ipak, nejasan je današnji pasivan odnos prema preostalim plažama i to u vremenu dok drugi bh. gradovi ulažu velika sredstva u gradnju kupališnih zona, kako bi napravili barem kopiju onoga što Konjic prirodno posjeduje. Konjičani redovno gledaju „predstave“ koje se dešavaju na jednoj od glavnih gradskih plaža (Polje) gdje se uslijed pretjerane eksploatacije šljunka početkom ljeta, umjesto bijelih pješčanih plaža, prostiru muljevite sive lokve. To ima za posljedicu da građani sve rjeđe posjećuju zapuštene gradske i prigradske plaže (Stari Pazar, Polje/Tećija, Begin Vir, Bijela i dr.) i mjesta za odmor i  rekreaciju traže na plažama uzvodno. Međutim, mnogim posjetiocima su te udaljenije destinacije nedostupne, a to se posebno odnosi na mlade.

 Vratimo Konjicu plaže

Formalno-pravni status gradskih plaža, kao javnih površina (kupališno-rekreativne zone), nije utvrđen od strane nadležnih organa što usložnjava adekvatno održavanje ovih površina.Ukoliko nadležni lokalni organi prihvate incijativu i donesu zakonske uredbe o utvrđivanju kupališno-rekreativnih zona to bi imalo višestruke pozitivne posljedice po građane, rijeku Neretvu i turistički razvoj Konjica. Prije svega, građani bi dobili  sigurne i uređene kupališno-rekreativne zone koje bi se mogle sistemski održavati od strane nadležnih službi (uređenje plaža, ispitivanje ispravnosti vode i dr.). Konjic će dobiti uređene javne površine koji će sadržajno i estetski dodatno oplemeniti grad i unaprijediti turističku ponudu. Sa druge strane, realizacija inicijative bi pomogla lokalnim vlastima da, u saradnji sa zainteresiranom javnošću, ustanovi model funkcionisanja za efikasnije upravljanje javnim prostorom i prirodnim resursima uopće. Također, ove odluke bi pomogle rješavanje problema proisteklih iz  neuređenih odnosa između korisnika vodnih resursa na Neretvi, kao i na drugim vodotocima i jezerima u općini Konjic, prvenstveno na Jablaničkom i Boračkom jezeru.

 
< Prethodna   Slijedeća >

Anketa

Smatrate li da područje planine Prenj treba proglasiti nacionalnim parkom?